X

การติดตั้ง phpMyAdmin ร่วมกับ Nginx บน CentOS7

ในบทความนี้จะช่วยแนะนำวิธีการติดตั้ง phpMyAdmin เพื่อจัดการกับฐานข้อมูล ซึ่ง phpMyAdmin เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาไว้ใช้จัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถสร้าง ลบ แก้ไขหรืออัพเดทได้เช่นเดียวกัน   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบที่เครื่องว่ามีการติดตั้ง LEMP Stack...

การกำหนดค่า leverage browser caching ให้กับเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บไซต์ทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานหลายๆท่านคงเคยประสบปัญหาการทำเว็บไซต์ เมื่อเรียกใช้งานขึ้นมาแล้วพบว่าเว็บไซต์ของท่าน มีการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์นานกว่าปกติ หลายๆท่านเคยทดสอบประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต์ด้วย tools ต่างๆ ก็จะพบคำแนะนำที่ช่วยให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์มีประสิทธิภาพเร็วยื่งขึ้น...