ป้องกัน  Malware บน Linux ด้วย LMD และ ClamAV

ในบทความนี้ขอแนะนำแนวทางเสริมความปลอดภัยให้กับ Linux โดยใช้ Linux Malware Detect (LMD) ร่วมกับ Clam AntiVirus (ClamAV) บน CentOS 7 Linux Malware Detect (LMD) เป็น open source software ที่ถูกพัฒนาเพื่อคอยสแกนหา malware สำหรับ Linux Clam AntiVirus (ClamAV) เป็น open...