ลูกค้า Shared Hosting ปลอดภัยกับ Cloud DNS (ฟรี)

A small comfort that makes a big different for our shared hosting customers. บริษัทได้ทำการติดตั้ง Cloud DNS อยู่บน HostPacific Cloud (TH) และที่ US-West และ Asia-SG เพื่อให้บริการ DNS ฟรีกับลูกค้า Shared Hosting ทุกราย (รวมทั้ง Reseller และ Account ต่างๆ ภายใต้นั้น) ลูกค้าที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไข Nameserver โดยมาใช้ NS ต่อไปนี้แทนเดิมคือ...