แนะนำขั้นตอนสำหรับติดตั้ง Haproxy บน Centos 7

เมื่อปริมาณ traffic ของ web server เพิ่มมากขึ้น และไม่สามารถเพิ่มทรัพยากรหรือไม่สามารถขยาย web server ได้แล้ว เทคนิคที่มักนำมาใช้กันคือ การ scale out หรือ การเพิ่มจำนวน web server ออกตามแนวราบ (horizontal scaling) ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มจำนวน web...