การติดตั้ง Puppet บน CentOS 7

Puppet เป็น software ที่ผลิตโดย Puppet Labs เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้การทำงานของผู้ดูแลระบบในการจัดการ configuration และ software สำหรับ server เครื่องต่างๆ รวมทั้งยังสามารถช่วยลดเวลาการทำงานในส่วนงานที่มีการดำเนินการซ้ำๆ เนื่องจาก puppet...