Tech Resources

Command เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล Server (Linux)

การจัดการ Server (Linux) ผู้ดูแลจะต้องมีทักษะและความเข้าใจ ซึ่งแต่ละคำสั่งล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หลายท่านอาจเคยลองใช้งานกันมาบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะรวบรวมคำสั่งเบื้องต้น และอธิบายวิธีการใช้งานง่ายๆ สำหรับผู้ดูแล server ที่ยังไม่มีประสบการณ์ cd...

read more

‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring

ps (processes status) เป็นคำสั่งที่ใช้ดูการประมวลผลต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ ในบทความนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างคำสั่ง ps ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ process ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ Linux โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 16 คำสั่งดังนี้ แสดงรายการ process...

read more

ปัญหาส่งอีเมล์ไปยังผู้รับภายใต้ Hotmail

ปัญหาของการรับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้นั้น เกิดขึ้นได้ด้วยกันหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น mailbox ฝั่งผู้รับเต็ม, ติด fiter ฝั่งผู้รับ, ชื่อผู้รับปลายทางไม่ถูกต้อง, ชื่อโดเมน หรือ IP ฝั่งผู้ส่งติด backlist ซึ่งจากตัวอย่างสาเหตุทั้งหมดนี้ ล้วนทำให้อีเมล์ที่ส่งออกไป...

read more

การติดตั้ง Prometheus Monitor บน Linux Centos 7

Prometheus เป็นระบบตรวจสอบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย SoundCloud เช่นเดียวกับระบบตรวจสอบอื่น ๆ เช่น InfluxDB และ Graphite Prometheus โดยจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลชุดข้อมูลแบบเวลา ซึ่งมีรูปแบบข้อมูลแบบหลายมิติและภาษาแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ...

read more

วิธีการ Reset root password ใน MySQL และ MariaDB บน CentOS 7

ผู้ใช้หลายๆ ท่าน คงเคยพบปัญหาในการลืม Root Password ใน MySQL และ MariaDB จึงทำให้ไม่สามารถเข้าจัดการ database ของเราได้ ในบทความวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ Reset root password กัน โดยการ ssh เข้าไปยังระบบ เป็น root ของผู้ใช้ ขั้นตอนที่ 1 - ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ database...

read more

การติดตั้ง Plesk บน CentOS7

ในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงขั้นตอนในการติดตั้ง Plesk บน CentOS7 Plesk เป็น Control Panel ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการและดูแลเว็บโฮสติ้ง  อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ CentOS, Fedora, Red Hat, Debian, FreeBSD, SuSE , Ubuntu และ Windows...

read more