X
Change of support channel during COVID-19

Tech Resources

ป้องกันการบล็อก IP จาก Firewall ของ cPanel และ Webmail

ป้องกันการบล็อก IP จาก Firewall ของ cPanel และ Webmail   หากคุณพบว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์รวมไปถึง cPanel, Webmail ของตนเองได้ ทั้งๆที่รหัสผ่านที่เคยใช้งานนั้นเป็นรหัสผ่านที่เคยใช้งานก่อนหน้านี้ ในกรณีดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากกฏการทำงานของ Firewall Firewall...

read more

ขั้นตอนการลง WordPress ด้วยโปรแกรม FTP

จากการที่ระบบจัดการ cPanel เลิกใช้เมนู WordPress Manager ซึ่งเป็นเมนูสำหรับติดตั้ง WordPress บน cPanel อัตโนมัตินั้น ทาง HostPacific.com จึงมาแนะนำการติดตั้ง WordPress แบบ manual ด้วยการติดตั้งด้วยโปรแกรม FTP   หากลูกค้าใช้งาน Hosting และจดโดเมนอยู่กับทาง...

read more

ขั้นตอนเตรียมก่อนการอัพเดท WordPress

เนื่องจากผู้ใช้งานโฮสติ้งของทาง HostPacific.com ส่วนใหญ่นั้นใช้งาน Wordpress ในการสร้างหรือบริหารเว็บไซต์ และเป็นธรรมดาที่ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มทั่วไปเมื่อใช้งานผ่านระยะเวลาไปแล้วนั้น จะมีการอัพเดทปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...

read more

หลักการแบล็คลิสอีเมลสแปม

แบล็คลิสอีเมลสแปมมีการใช้งานกันเป็นจำนวนมากทั่วโลก อย่างที่เราทราบกับว่าการส่งสแปมอีเมลนั้นมีทั้งคนส่ง และบอทที่สามารถส่งออกสแปมได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เราสามารถป้องกันเว็บไซต์ของเราได้ด้วยการยืนยันอีเมล, การป้องกันแบบ CAPTCHA, คำถามเพื่อความปลอดภัย...

read more

Swap และข้อควรรู้

วันนี้เราเขียนบทความเพื่อให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกับ Swap กันให้มากขึ้น เพื่อให้รู้ว่า Swap นั้นมีไว้ทำอะไร   Swap คืออะไรใช้ทำอะไรตอนไหน บนระบบนั้นแอปพลิเคชั่นจะทำงานอยู่บน RAM ของระบบหากมีแอปพลิเคชั่นเพียงไม่กี่ตัวที่ทำงานระบบของเราจะใช้งานพื้นที่ RAM...

read more

การแก้ไข Hosts File เพื่อทดสอบเว็บไซต์ก่อนใช้งานจริง

จากการสอบถามเข้ามาจากลูกค้าของทางเราหลายท่าน ว่ามีระบบทดสอบเว็บไซต์ก่อนนำเว็บไซต์จริงอัพขึ้นหรือไม่ วันนี้ทาง Hostpacific.com จึงมีวิธีการแก้ไข Host File เพื่อทดสอบเว็บไซต์ที่พัฒนาก่อนใช้งานจริง สืบเนื่องด้วยมีการพัฒนาเว็บไซต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์...

read more