ทาง HostPacific มีบทความเกี่ยวกับการ Reset Password WordPress ผ่านเมนู phpMyAdmin บนระบบจัดการ cPanel
ซึ่งเป็นคำถามที่ทางเราพบบ่อยครั้งว่า WordPress ต้อง Reset Password อย่างไร

ในบางครั้งที่ลูกค้ากดลืมรหัสผ่านไปแล้วไม่ได้รับ E-mail สำหรับ Reset Password

วันนี้ทาง HostPacific มีวิธีการ Reset Password ที่แสนจะง่ายดายผ่านเมนู phpMyAdmin บนระบบจัดการ cPanel

วิธีมีดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบจัดการ cPanel เลือกเมนู phpMyAdmin

 

  1. ค้นหาชื่อ Table ที่ลงท้ายด้วย _users (ในรูปเป็นชื่อ wpwh_users ซึ่งชื่อจะไม่เหมือนกัน) เมื่อกดที่ Table เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่แก้ไข

 

  1. เมื่อดำเนินการกดปุ่ม แก้ไข เมนูจะแสดงคอลัมน์ หัวข้อ user_pass ให้เลือกช่อง function เป็น MD5

 

  1. ใส่ค่า Password ที่ต้องการลงในช่อง value ของคอลัมน์ user_pass

เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน WordPress ผ่านระบบจัดการ cPanel ในเมนู phpMyAdmin

HostPacific
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้จะนำเทคนิคข้างต้นไปปรับใช้ เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอ Reset Password ของ WordPress ครับ