อีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย MongoDB

ผู้ใช้หลายๆ ท่านคงเคยใช้งาน Database กันมาแล้วหลายตัว อาทิเช่น Mysql , Oracle เป็นต้น และประโยชน์ของ Database ก็คือการจัดเก็บข้อมูลของเราเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกับข้อมูลรวมถึงการใช้งานข้อมูลร่วมกัน โดยวันนี้เราจะมาพูดถึง MongoDB และแนะนำการติดตั้ง MongoDB MongoDB...

ติดตั้ง MongoDB ใน 3 คำสั่ง บน Ubuntu หรือ CentOS CloudNode

บน HostPacific CloudNode/CloudNode-M นั้น ท่านสามารถติดตั้ง MongoDB และเรียกใช้งานได้ทันที ภายใน 3 คำสั่ง! สิ่งที่ต้องการ เปิดใช้งาน CloudNode หรือ CloudNode-M และเลือก image “app-ubuntu-docker” หรือ “app-centos-docker” หลังเปิดใช้งาน ssh เป็น...