วิธีการลบ E-mail Account ออกจาก Outlook (Windows และ Mac OS)

ผู้ใช้งาน Microsoft Outlook หลายท่านอาจจะติดปัญหาในการใช้งาน ในการตั้งค่า Microsoft Outlook เช่น Port ต่างๆ หรือ อยากจะเปลี่ยนจาก POP3 เป็น SMTP/IMAP แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีวิธีแก้ไขโดยการลบ E-mail Account เดิมออกจาก Microsoft Outlook เสียก่อนเพื่อตั้งค่าใหม่...

วิธีการเปลี่ยน Password E-mailและFTP โดยไม่ผ่านหน้า Iogin DirectAdmin

สำหรับผู้ใช้งาน DirectAdmin ทุกท่าน บทความในครั้งนี้เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่ง หากต้องการที่จะเปลี่ยน Password E-mail และ Password FTP โดยที่เรานั้น ไม่ต้องเข้าใช้งานผ่านหน้า Login ของ DirectAdmin ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นจะรวดเร็วกว่าการเข้าใช้งานผ่านหน้า Login ของ...

แจ้งปรับราคา cPanel (2022)

เรียนลูกค้า HostPacific.com ด้วยทาง cPanel มีการปรับราคาเมื่อต้นปีขึ้นอีก 10-15% ทำให้ทางบริษัทต้องปรับราคา cPanel ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากท่านมีการใช้งาน cPanel อยู่บนบริการ Cloud server หรือ CloudNode ค่าบริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในส่วนของ cPanel จะมีอัตราเพิ่ม...

การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 3

ในบทความนี้เราจะขอต่อยอดจากบทความก่อนหน้า ( การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 2) ซึ่งในบทความนี้ เราได้รวบรวมคู่มือการใช้งาน DirectAdmin ระดับ User หรือผู้ที่สนใจ โดยจะเป็นการอธิบายการใช้งานเมนูต่างๆ Create/Restore Backups เป็นเมนูที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูล...

การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 2

ในบทความนี้เราจะขอต่อยอดจากบทความก่อนหน้า ( การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 1) ซึ่งในบทความนี้ เราได้รวบรวมคู่มือการใช้งาน DirectAdmin ระดับ User หรือผู้ที่สนใจ โดยจะเป็นการอธิบายการใช้งานเมนูต่างๆ E-mail Accounts คือ หน้าการจัดการอีเมล์ภายใต้ Hosting ทั้งหมด...