วิธีติดตั้ง Nginx+PHP-FPM+MariaDB แบบง่ายๆ และฟรี โดยใช้ตัวช่วย VPSSIM

ติดตั้งซอฟท์แวร์ (LEMP Stack) และจัดการ Virtual Machine (Cloud Server, CloudNode, CloudNode-M) ด้วย VPSSIM วันนี้เรามีวิธีการแสนง่ายในการจัดการ virtual machines ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Server, CloudNode/-M ด้วยการใช้ VPSSIM เป็นเครื่องมือในการติดตั้ง...

การติดตั้ง Linux, Apache, MariaDB, PHP และ mod_security

บทความก่อนหน้า: การดำเนินการหลังติดตั้ง CentOS 7 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการแนะนำขั้นตอนที่ควรดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หลังจากติดตั้ง RHEL 7/CentOS 7 แล้ว ในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงขั้นตอนในการติดตั้ง LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) และ mod_security...