คำสั่งการค้นหา Linux Find Command

ผู้ใช้งานระบบ Linux ที่ใช้งาน Command Terminal มือใหม่ อาจพบกับปัญหาเกี่ยวกับการค้นหา File ต่างๆ ซึ่งเราจะค้นหายังไง คำสั่งใช้งานแบบใดบ้าง วันนี้เรามาดูวิธีการใช้งาน FInd Command กัน คำสั่ง Linux find เป็นหนึ่งใน โปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่สำคัญที่ ใช้บ่อย...

Ubuntu 15.04 image is now available on CloudNode/-M

นอกเหนือจาก Ubuntu 14.04LTS, Ubuntu 14.10 แล้ว ลูกค้าที่ต้องการใช้ Image ของ Ubuntu 15.04 สามารถเลือกใช้ Image ดังกล่าวสร้าง CloudNode และ CloudNode-M ได้ตั้งแต่บัดนี้...