การติดตั้ง phpMyAdmin ร่วมกับ Nginx บน CentOS7

ในบทความนี้จะช่วยแนะนำวิธีการติดตั้ง phpMyAdmin เพื่อจัดการกับฐานข้อมูล ซึ่ง phpMyAdmin เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาไว้ใช้จัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถสร้าง ลบ แก้ไขหรืออัพเดทได้เช่นเดียวกัน   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบที่เครื่องว่ามีการติดตั้ง LEMP Stack...

การติดตั้ง Shopware บน Nginx

Shopware เป็น free open-source e-commerce ที่มีองค์ประกอบในการสร้างเว็บไซต์ e-commerce เพื่อการใช้งาน ส่วนตัวหรือสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับกับ CMS ตัวอื่นๆ ซึ่ง Shopware นับได้ว่าเป็น open-source ที่ทรงพลังและยืดหยุ่นมากๆ...

การกำหนดค่า leverage browser caching ให้กับเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บไซต์ทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานหลายๆท่านคงเคยประสบปัญหาการทำเว็บไซต์ เมื่อเรียกใช้งานขึ้นมาแล้วพบว่าเว็บไซต์ของท่าน มีการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์นานกว่าปกติ หลายๆท่านเคยทดสอบประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต์ด้วย tools ต่างๆ ก็จะพบคำแนะนำที่ช่วยให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์มีประสิทธิภาพเร็วยื่งขึ้น...

วิธีติดตั้ง Laravel PHP Framework เพื่อใช้งานบน Linux CentOS 7

Laravel เป็น PHP Framework ที่เป็นที่นิยมค่อนข้างมากในปัจจุบันนี้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆที่ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ง่าย และมีความปลอดภัยสูง เตรียมพร้อมก่อนการติดตั้ง ทำการติดตั้งแพคเกจที่ Laravel ต้องการใช้งาน...

ติดตั้ง Let’s Encrypt ร่วมกับ Nginx บน CentOS 7

บทความก่อนหน้านี้ได้แนะนำ การติดตั้ง Let’s Encrypt ร่วมกับ Apache บน CentOS 7 ไปแล้ว สำหรับบทความในนี้จะขอแนะนำการติดตั้ง Let’s Encrypt ร่วมกับ Nginx บน CentOS 7 หลังจากที่ดำเนินการติดตั้ง CentOS รวมทั้งดำเนินการ update package manager ต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้ว...