การติดตั้งและจัดการ Webmin บน CentOS 7

Webmin เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานบนระบบ Linux โดยผู้ดูแล Webmin สามารถเข้าจัดการภายในเซิร์ฟเวอร์ได้โดยง่าย เช่น จัดการ Apache, จัดการ DNS, กำหนดค่า Config เมล์เซิร์ฟเวอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง (Command) ในการเข้าจัดการ...

‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 2

ในบทความนี้เรามาต่อจากบทความก่อนหน้า (‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1) กับตัวอย่างคำสั่ง ps อีก 14 คำสั่ง แสดงรายการ process แบบ threads 17) เมื่อต้องการแสดงค่า threads ทั้งหมดของ process ให้เพิ่ม -H ตามท้าย ซึ่งจะแสดงผล LWP (light weight...

‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1

ps (processes status) เป็นคำสั่งที่ใช้ดูการประมวลผลต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ ในบทความนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างคำสั่ง ps ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ process ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ Linux โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 16 คำสั่งดังนี้ แสดงรายการ process...

การติดตั้ง Prometheus Monitor บน Linux CentOS 7

Prometheus เป็นระบบตรวจสอบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย SoundCloud เช่นเดียวกับระบบตรวจสอบอื่น ๆ เช่น InfluxDB และ Graphite Prometheus โดยจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลชุดข้อมูลแบบเวลา ซึ่งมีรูปแบบข้อมูลแบบหลายมิติและภาษาแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ...

การติดตั้ง Icinga Monitoring บน CentOS 7

หากกำลังมองหา Monitor เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่อง server ทั้ง service และ status ต่างๆ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ Icinga เป็น Software สำหรับ monitoring system สามารถแจ้งสถานะการดาวน์ของ Service ต่างๆ ได้ โดย Icinga จะเป็นโปรแกรมลูกของ Nagios ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งาน...