ทำความรู้จัก Docker และการใช้งานบน CentOS 7

Docker คืออะไร Docker คือ engine ตัวหนึ่งที่มีการทำงานในลักษณะจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาบนเครื่อง server เพื่อใช้ในการ run service ที่ต้องการ มีการทำงานคล้ายคลึงกับ Virtual Machine เช่น VMWare, VirtualBox, XEN, KVM แต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือ Virtual Machine...

ติดตั้ง MongoDB ใน 3 คำสั่ง บน Ubuntu หรือ CentOS CloudNode

บน HostPacific CloudNode/CloudNode-M นั้น ท่านสามารถติดตั้ง MongoDB และเรียกใช้งานได้ทันที ภายใน 3 คำสั่ง! สิ่งที่ต้องการ เปิดใช้งาน CloudNode หรือ CloudNode-M และเลือก image “app-ubuntu-docker” หรือ “app-centos-docker” หลังเปิดใช้งาน ssh เป็น...

ใช้งาน docker บน HostPacific Cloud

Docker เป็นเสมือน virtual layer ที่ติดตั้งลงบน virtual machine หรือ standalone computer เพื่อทำให้การทำงานหลายอย่างสะดวกขึ้นสำหรับทั้งนักพัฒนาและผู้ดูแลระบบ คำจำกัดความของ docker Docker is a platform for developers and sysadmins to develop, ship, and run applications....