คุณผู้ใช้งานอาจจะเคยพบปัญหาการเพิ่ม Disk ใน VM แล้ว OS นั้นมองไม่เห็น Disk ที่เพิ่มขึ้นมา
ซึ่งเราต้องทำการ Resize Disk เสียก่อนจึงจะมองเห็นพื้นที่ ที่เพิ่มเข้ามา
และวันนี้เราจะมาพูดถึง OS ที่เป็น Linux หลังจากเพิ่ม Disk แล้วโดยปกติจะมีโปรแกรมเฉพาะ
สำหรับในการแก้ไขปรับ Partition แต่เราจะใช้ Command กันครับ

 

วิธีการมีดังนี้

 1. เริมจากการ SSH เข้า VM ที่ใช้งานตรวจสอบ Disk ที่มีตอนนี้ โดยใช้คำสั่ง

df -h 

 

 

จะเห็นได้ว่า /dev/sda6 คือ path ที่ใช้งานรวมที่จะทำการให้มองเห็น Disk ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับ
โดยตอนนี้นั้นใช้พื้นที่ 40GB ซึ่ง จะเพิ่มจาก 40GB เป็น 80GB ในโปรแกรม VM ที่ใช้งานครับ

 

 1. หลังจากปรับใน VM ที่ใช้งานเป็น 80GB ดังภาพ

 

 

 1. ให้ SSH เข้าไปยัง VM เดิม และใช้คำสั่ง df -h ดู Disk ที่มี ณ ตอนนี้ ก็จะเห็นเป็น Disk ที่ขนาดยังไม่เพิ่มขึ้น

 

 

 1. ใช้คำสั่ง lsblk เพื่อดู Disk ที่มีทั้งหมด จะพบว่า sda มีขนาดเพิ่มขึ้นมา 80GB ซึ่งเราต้องการจะเพิ่มให้กับ /dev/sda6

 

 

 1. ใช้คำสั่ง parted เพื่อเข้าสู่การจัดการ Disk (หากยังไม่ได้ติดตั้งให้ติดตั้งก่อน apt install parted OS ที่ใช้งานเป็น Debian) 

 

 

 1. ใช้ print เพื่อดู Disk ที่มี ทำการ Resize Disk ที่เป็น Type extended ซึ่งจะอยู่ที่ number 2
  แต่ละ VM  number จะไม่เหมือนกันอยู่ที่การเลือกตั้งค่าก่อนติดตั้ง OS ฉะนั้นต้องดูให้ชัดเจนก่อนลงมือทำ 

 

 

 1. ใช้คำสั่ง resizepart 2 100% จากนั้น yes เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับ sda2 แล้วตามด้วย resizepart 6 100% จากนั้น yes (หากไม่ทำการ Resize Number 2 ก่อนระบบจะไม่สามารถให้ทำการ Resize Number 6 ได้)

 

 

 1. ใช้ print อีกครั้ง จะพบการเปลี่ยนแปลงของ Disk ที่เป็น Number 2 และ Number 6 มีขนาดพื้นที่ 80GB

 

 

 1. เช็ค Disk รวมอีกครั้งโดยใช้คำสั่ง df -h เพื่อตรวจสอบ (ออกจาก parted ก่อน โดยกด Ctl+C)
  พื้นที่นั้นก็ยังคงไม่เพิ่มขึ้น

 

 

 1. ใช้คำสั่ง resize2fs /dev/sda6 เพื่อปรับพื้นที่ Disk ให้เป็น ปัจจุบัน และ df -h ดูอีกครั้ง
  จะพบว่า Disk /dev/sda6 ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่จากเดิม 40GB กลายเป็น 80GB เรียบร้อยแล้ว

 

 

HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่านครับ