การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 3

ในบทความนี้เราจะขอต่อยอดจากบทความก่อนหน้า ( การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 2) ซึ่งในบทความนี้ เราได้รวบรวมคู่มือการใช้งาน DirectAdmin ระดับ User หรือผู้ที่สนใจ โดยจะเป็นการอธิบายการใช้งานเมนูต่างๆ Create/Restore Backups เป็นเมนูที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูล...

การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 2

ในบทความนี้เราจะขอต่อยอดจากบทความก่อนหน้า ( การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 1) ซึ่งในบทความนี้ เราได้รวบรวมคู่มือการใช้งาน DirectAdmin ระดับ User หรือผู้ที่สนใจ โดยจะเป็นการอธิบายการใช้งานเมนูต่างๆ E-mail Accounts คือ หน้าการจัดการอีเมล์ภายใต้ Hosting ทั้งหมด...

การใช้งาน DirectAdmin สำหรับ User – Part 1

Direct Admin เป็น Web Control Panel สำหรับ Linux Web Hosting ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ของผู้ใช้งาน Hosting เนื่องจาก License นั้นมีราคาที่ค่อนข้างถูก และมีความเสถียรในการใช้งาน อีกทั้งยังมีหน้าการจัดการในส่วนต่างๆ ของ Web Hosting ที่ง่ายอีกด้วย...

การใช้งาน CustomBuild บน DirectAdmin

หากกล่าวถึงการจัดการระบบเว็บโฮสติ้งแล้ว สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลย คือส่วนเสริมของการจัดการระบบเว็บโฮสติ้งหรือที่เราเรียกกันว่า Plugin โปรแกรมส่วนเสริม ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับระบบหรือโปรแกรมนั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมหรือระบบแทบจะไม่ต้องติดตั้ง Plugin เพิ่มเติม...

การติดตั้ง Shopware บน Nginx

Shopware เป็น free open-source e-commerce ที่มีองค์ประกอบในการสร้างเว็บไซต์ e-commerce เพื่อการใช้งาน ส่วนตัวหรือสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับกับ CMS ตัวอื่นๆ ซึ่ง Shopware นับได้ว่าเป็น open-source ที่ทรงพลังและยืดหยุ่นมากๆ...

การติดตั้ง Ngrok ให้ Localhost สามารถ Online ได้ตลอดเวลา

Ngrok คืออะไร Ngrok เป็น Tool Open Source พัฒนาโดย GitHub ซึ่งอำนวยความสะดวกให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งาน Website หรือ Application ที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่อง Localhost นั่นเอง อีกทั้ง Ngrok...