การติดตั้งและจัดการ Webmin บน CentOS 7

Webmin เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานบนระบบ Linux โดยผู้ดูแล Webmin สามารถเข้าจัดการภายในเซิร์ฟเวอร์ได้โดยง่าย เช่น จัดการ Apache, จัดการ DNS, กำหนดค่า Config เมล์เซิร์ฟเวอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง (Command) ในการเข้าจัดการ...

‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 2

ในบทความนี้เรามาต่อจากบทความก่อนหน้า (‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1) กับตัวอย่างคำสั่ง ps อีก 14 คำสั่ง แสดงรายการ process แบบ threads 17) เมื่อต้องการแสดงค่า threads ทั้งหมดของ process ให้เพิ่ม -H ตามท้าย ซึ่งจะแสดงผล LWP (light weight...

Command เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล Server (Linux) – Part 2

ในบทความนี้เราจะขอต่อยอดจากบทความก่อนหน้า ( Command เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล Server (Linux) – Part 1) ซึ่งในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน Server (Linuux) ระดับ Admin หรือผู้ที่สนใจ โดยจะเป็นการอธิบายถึงรูปแบบการใช้งานของคำสั่งต่างๆ...

Command เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล Server (Linux) – Part 1

การจัดการ Server (Linux) ผู้ดูแลจะต้องมีทักษะและความเข้าใจ ซึ่งแต่ละคำสั่งล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หลายท่านอาจเคยลองใช้งานกันมาบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะรวบรวมคำสั่งเบื้องต้น และอธิบายวิธีการใช้งานง่ายๆ สำหรับผู้ดูแล server ที่ยังไม่มีประสบการณ์ cd...

‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1

ps (processes status) เป็นคำสั่งที่ใช้ดูการประมวลผลต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ ในบทความนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างคำสั่ง ps ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ process ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ Linux โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 16 คำสั่งดังนี้ แสดงรายการ process...