วิธีติดตั้ง Laravel PHP Framework เพื่อใช้งานบน Linux CentOS 7

Laravel เป็น PHP Framework ที่เป็นที่นิยมค่อนข้างมากในปัจจุบันนี้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆที่ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ง่าย และมีความปลอดภัยสูง เตรียมพร้อมก่อนการติดตั้ง ทำการติดตั้งแพคเกจที่ Laravel ต้องการใช้งาน...

การแก้ไข haproxy ไม่ยอม auto-start ผ่าน systemd

หลายท่านใช้งาน systemd เพื่อ start service ต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่พบคือ haproxy ไม่ยอม auto start หลังการ reboot ถึงแม้ว่าจะได้ทำการ enable service ผ่านทางคำสั่งด้านล่างแล้ว # systemctl enable haproxy สาเหตุของปัญหา คือการที่ systemd พยายาม start haproxy ก่อนที่ network...

Ubuntu 16.04 LTS และ distros อัพเดตบน Cloud platform

Ubuntu 16.04 LTS (Code name: Xenial Xerus) พร้อมให้บริการแล้วบน HostPacific Cloud Platform ทั้ง Cloud Server, CloudNode และ CloudNode-M นอกจากนี้ เรายังได้ทำการ refresh Linux template อีกหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น CentOS 7.2, Fedora 22, Debian 8.0 เป็นต้น...

Ubuntu 15.04 image is now available on CloudNode/-M

นอกเหนือจาก Ubuntu 14.04LTS, Ubuntu 14.10 แล้ว ลูกค้าที่ต้องการใช้ Image ของ Ubuntu 15.04 สามารถเลือกใช้ Image ดังกล่าวสร้าง CloudNode และ CloudNode-M ได้ตั้งแต่บัดนี้...

วิธีติดตั้ง Nginx+PHP-FPM+MariaDB แบบง่ายๆ และฟรี โดยใช้ตัวช่วย VPSSIM

ติดตั้งซอฟท์แวร์ (LEMP Stack) และจัดการ Virtual Machine (Cloud Server, CloudNode, CloudNode-M) ด้วย VPSSIM วันนี้เรามีวิธีการแสนง่ายในการจัดการ virtual machines ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Server, CloudNode/-M ด้วยการใช้ VPSSIM เป็นเครื่องมือในการติดตั้ง...