X

ป้องกันการบล็อก IP จาก Firewall ของ cPanel และ Webmail

ป้องกันการบล็อก IP จาก Firewall ของ cPanel และ Webmail   หากคุณพบว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์รวมไปถึง cPanel, Webmail ของตนเองได้ ทั้งๆที่รหัสผ่านที่เคยใช้งานนั้นเป็นรหัสผ่านที่เคยใช้งานก่อนหน้านี้ ในกรณีดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากกฏการทำงานของ Firewall Firewall...

การเลือกใช้งาน Application Webmail บนระบบจัดการ cPanel

เว็บเมลเป็นหนึ่งในเมนูที่ใช้บ่อยที่สุดใน cPanel และแอปพลิเคชั่นเว็บเมลคือตัวช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแอคเคาท์อีเมล สามารถเขียนและอ่านอีเมล อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าจัดการทั่วไปของอีเมลได้ โดยทั้งหมดสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ *คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นเว็บเมล...

Reset Password WordPress ผ่านเมนู phpMyAdmin บน cPanel

ทาง HostPacific มีบทความเกี่ยวกับการ Reset Password WordPress ผ่านเมนู phpMyAdmin บนระบบจัดการ cPanel ซึ่งเป็นคำถามที่ทางเราพบบ่อยครั้งว่า WordPress ต้อง Reset Password อย่างไร ในบางครั้งที่ลูกค้ากดลืมรหัสผ่านไปแล้วไม่ได้รับ E-mail สำหรับ Reset Password วันนี้ทาง...

ตรวจสอบ Log Files ของ cPanel ผ่านทาง SSH

บทความนี้จะเป็นการแนะนำการตรวจสอบ Log Files ของ cPanel ซึ่ง Control Panel ของแต่ละผู้ให้บริการจะมีการจัดวาง Log Files ไว้ต่างกัน โดยสิ่งที่ผู้ดูแลระบบควรรู้เกี่ยวกับ cPanel จะต้องทราบตําแหน่งของ Log Files บน cPanel เมื่อทราบที่อยู่ของ Log Files แล้ว...

Change to cPanel license pricing

การเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลเฉพาะกับลูกค้า Cloud และ Dedicated Server ที่ใช้งานร่วมกับ cPanel เท่านั้น This change only affects customers who are using Cloud and Dedicated Server plans with cPanel only.   เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา cPanel...