ผู้ใช้งานหลายท่านที่กำลังใช้งาน OS Linux Ubuntu อาจมีข้อสงสัยในการใช้ user ที่สร้างขึ้นมา
แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในหลายๆส่วน ซึ่งสิทธิ์การเข้าใช้งานนั้นไม่ใช่สิทธิ์สูงสุด
ในวันนี้นั้นเราจะมาดูวิธีการเปิดใช้สิทธิ์ root สำหรับ user ที่สร้างขึ้นกันครับ

 

ขั้นตอนการเปิดใช้งานสิทธิ์ root ให้กับ user ที่สร้างขึ้น

 1. SSH เข้าสู่เครื่อง Server หรือ VM ที่ต้องการโดยใช้ สิทธิ์ root ในการ Login เข้าใช้

 1. สร้าง User ที่ต้องการเข้าใช้ โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

adduser pnvac  (ตามหลัง adduser คือ User ที่ต้องการใช้)
เมื่อทำการใช้คำสั่งแล้ว ต้องทำการตั้ง Password สำหรับ User ที่สร้างขึ้น

โดยจะมี New Password และ Retype New Password ให้กรอก Password ให้เหมือนกัน

Full Name: pnvac คือชื่อที่ต้องการให้แสดง

Enter จนถึง Is the information correct? ให้เลือก Y

 1. เพิ่มสิทธิ์ root ให้กับ user ที่สร้างขึ้นมา โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

usermod -aG sudo pnvac   (ตามหลัง sudo เป็น User ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2)

 1. ทดสอบการเข้าถึงสิทธิ์ root ของ User ที่ได้สร้างขึ้น

su – pnvac

ทดสอบใช้ command sudo เบื้องต้นจะทดสอบใช้ sudo apt update
(ระบบจะถาม Password ของ User pnvac ให้ทำการกรอก Password )
เพื่อเป็นการ Update ระบบต่างๆของ Ubuntu

 1. จากภาพนั้นถือว่า สามารถใช้ได้งานปกติ 

 

ขั้นตอนการ Login ด้วย User ที่สร้างและต้องการใช้งานสิทธิ์ root

 1. SSH เข้าสู่เครื่อง Server หรือ VM ที่ต้องการโดยใช้ User ที่สร้างขึ้น ( pnvac )

 1. ใช้คำสั่ง su – และตามด้วย password ของ root ก็จะเปิดสิทธิ์การเข้าใช้งาน root เรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนการ Login ด้วย User ที่สร้างและต้องการใช้งานสิทธิ์ root โดยไม่ต้องใช้ Password root

 1. SSH เข้าสู่เครื่อง Server หรือ VM ที่ต้องการโดยใช้ สิทธิ์ root ในการ Login เข้าใช้

 1. ใช้คำสั่งเพื่อทำการแก้ไข Config sudo

nano /etc/sudoers

จากนั้นทำการเพิ่ม pnvac ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL (User ที่ต้องการใช้งาน) ในบรรทัดสุดท้าย

กด Ctl+O บน Keyboard และ Enter เพื่อทำการ Save

กด Ctl+X บน Keyboard เพื่อออกจากหน้าต่างการแก้ไข

 1. SSH เข้าสู่เครื่อง Server หรือ VM ที่ต้องการโดยใช้ User ที่สร้างขึ้น ( pnvac )

 1. ใช้คำสั่ง sudo su – เพื่อเปิดสิทธิ์ root จะพบว่าไม่ต้องใช้ Password root อีกต่อไปในการใช้งาน

 

HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่านครับ