วิธีการลบ E-mail Account ออกจาก Outlook (Windows และ Mac OS)

ผู้ใช้งาน Microsoft Outlook หลายท่านอาจจะติดปัญหาในการใช้งาน ในการตั้งค่า Microsoft Outlook เช่น Port ต่างๆ หรือ อยากจะเปลี่ยนจาก POP3 เป็น SMTP/IMAP แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งมีวิธีแก้ไขโดยการลบ E-mail Account เดิมออกจาก Microsoft Outlook เสียก่อนเพื่อตั้งค่าใหม่...

การตั้งค่าภูมิภาคกล่องจดหมาย

การตั้งค่าภูมิภาคของกล่องจดหมายรวมถึงภาษาและ เขตเวลาบน Outlook, Exchange, Microsoft 365 เราสามารถใช้การตั้งค่าภูมิภาคที่แตกต่างกันสำหรับกล่องจดหมายของเราบน Exchange และ Microsoft 365 การตั้งค่าภูมิภาคของกล่องจดหมายจะเปลี่ยนรูปแบบเวลาและวันที่ เขตเวลา ภาษา...

แบคอัพอีเมลจาก outlook เป็นไฟล์ .pst

การแบคอัพอีเมลจากโปรแกรม outlook นั้นมีประโยชน์อย่างมาก เป็นอีกทางเลือกหากคุณต้องการลงวินโดร์ใหม่ หรือหากคุณต้องการเก็บอีเมลไว้นอกเหนือจากการเก็บอีเมลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ การแบคอัพอีเมลคือการ export อีเมลออกจากโปรแกรม outlook เก็บไว้เป็นไฟล์ .pst เพื่อที่จะได้มา import...

ปัญหาการตั้งค่าอีเมล์ระหว่าง POP3 กับ IMAP

หลายๆ ท่านคงเคยทดสอบและได้ใช้งานกันมาบ้างแล้ว สำหรับการ Setup Email Account บนอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งาน รับและส่งอีเมล์ได้ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบกันว่าการตั้งค่าแบบใด จึงจะเหมาะสมกับการใช้งานของเรา ในบทความนี้เราจะมาอธิบายการทำงานเบื้องต้น,...

ปัญหาส่งอีเมล์ไปยังผู้รับภายใต้ Hotmail

ปัญหาของการรับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้นั้น เกิดขึ้นได้ด้วยกันหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น mailbox ฝั่งผู้รับเต็ม, ติด fiter ฝั่งผู้รับ, ชื่อผู้รับปลายทางไม่ถูกต้อง, ชื่อโดเมน หรือ IP ฝั่งผู้ส่งติด backlist ซึ่งจากตัวอย่างสาเหตุทั้งหมดนี้ ล้วนทำให้อีเมล์ที่ส่งออกไป...