ขยายระบบ MySQL Cloud DB เป็น 2 data centers

บริษัทได้พัฒนาขีดความสามารถของ MySQL Cloud DB (MySQL Cluster) ด้วยการเพิ่มโหนดให้ทำงานควบคู่กันใน 2 data centers ในกรุงเทพ ซึ่งนอกจากโหนดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้รองรับการทำงานได้ดีขึ้นแล้ว การทำงานใน 2 data centers ยังเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน HA (High Availability)...
HostPacific เปิดตัวบริการ DaaS เป็นรายแรกของไทยด้วย MySQL Cloud Database

HostPacific เปิดตัวบริการ DaaS เป็นรายแรกของไทยด้วย MySQL Cloud Database

Database-as-a-Service บน HostPacific Cloud   ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ มีระบบ back-end ที่ยืนอยู่บน MySQL database ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด MySQL ที่ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป ทำงานได้ดีจนถึงจุดหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับเว็บไซต์ที่มีจำนวน page view...