ข้อบังคับ ICANN ให้การแก้ไขข้อมูลบางอย่างของโดเมนจะต้องมีการยืนยัน

ข้อบังคับ ICANN ให้การแก้ไขข้อมูลบางอย่างของโดเมนจะต้องมีการยืนยัน

Verification required for change of certain registrant information of domain name owner. ICANN ซึ่งเป็นผู้ดูแลโดเมนเนมของโลก ออกข้อบังคับใหม่ให้ระบบต้องส่งอีเมล์ให้เจ้าของโดเมนยืนยัน ทาง Registrant email address ทุกครั้งที่มีการขอแก้ไขชื่อ นามสกุล หรืออีเมล์ ของ Registrant Contact ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น ...