การแบคอัพอีเมลจากโปรแกรม outlook นั้นมีประโยชน์อย่างมาก เป็นอีกทางเลือกหากคุณต้องการลงวินโดร์ใหม่
หรือหากคุณต้องการเก็บอีเมลไว้นอกเหนือจากการเก็บอีเมลไว้บนเซิร์ฟเวอร์

การแบคอัพอีเมลคือการ export อีเมลออกจากโปรแกรม outlook เก็บไว้เป็นไฟล์ .pst
เพื่อที่จะได้มา import อีเมลเข้าโปรแกรมได้ในภายหลัง

ทาง HostPacific.com จะแนะนำขั้นตอนการแบคอัพอีเมลไว้เป็นไฟล์ .pst มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือก File > Open & Export > Import/Export

2. เลือก Export to a file แล้วคลิกปุ่ม Next

3. เลือก Outlook Data File (.pst) แล้วคลิกปุ่ม Next

4. เลือกโฟลเดอร์อีเมลที่ต้องการแบคอัพ แล้วคลิกปุ่ม Next

5. เลือกต่ำแหน่งและชื่อสำหรับไฟล์แบคอัพ ในตัวอย่างชื่อไฟล์จะเป็น backup.pst หลักจากนั้นคลิกปุ่ม Finish

หากไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเข้าถีงไฟล์แบคอัพ ยังสามารถตั้งรหัสผ่านได้อีกด้วย
อีเมลที่เก็บไว้ในไฟล์ .pst นั้นเหมือนกับอีเมลปกติทั่วๆไป คือสามารถส่งต่อ ตอบกลับ หรือค้นหาอีเมลที่เก็บไว้ได้

HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่านค่ะ