เริ่มตั้งแต่ใช้อีเมล มีคำหนึ่งคำที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันนั้นคือ “สแปม” ซึ่งก็คืออีเมลสแปม หรืออีเมลขยะซึ่งคุณไม่ต้องการ โดยการทำงานของนักส่งอีเมลสแปมส่วนใหญ่นั้น คือการใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลที่อยู่อีเมลจากเว็บไซต์ หรือการสร้างแบบฟอร์มปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้ใช้กรอกชื่อที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนตัวลงไป เป็นต้น

center
ประเภทของอีเมลสแปมหลักๆ มีอยู่สามแบบนั้นคือ

  1. อีเมลสแปมที่มักถูกส่งมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร,
    ข้อมูลส่วนบุคคล
  2. อีเมลสแปมที่มีขึ้นเพื่อโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะทำให้คุณเกิดความรำคาญได้ หากได้รับอีเมลลักษณะดังกล่าวบ่อยครั้งเกินไป
  3. อีเมลสแปมที่แฝงไวรัสเข้ามา ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลิงค์ในอีเมลสแปม
  4. หากผู้ใช้กดลิงค์จะทำให้ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้

 

 

          

 

อีเมลสแปมนั้นไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญเท่านั้น ยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้งานอีกด้วย หากมีการวางไฟล์สคริปท์เพื่อตั้งให้อีเมลของผู้ใช้งานส่งออกอีเมลสแปมโดยที่ผู้ใช้งานนั้นไม่ได้เป็นผู้ส่งด้วยตัวเอง ความเสี่ยงในที่นี้มีหลายแบบรวมไปถึงการที่ไอพีของผู้ใช้งานติดแบล็คลิสในฐานข้อมูลอีเมลโลก ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานอีเมลนั้นไม่สามารถส่งอีเมลได้ เป็นต้น

 

 

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาอธิบายวิธีในการหลีกเลี่ยงอีเมล์สแปมง่ายๆ ด้วยตัวเอง

อย่างที่ได้กล่าวถึงสาเหตุการได้รับอีเมลสแปมไปข้างต้นแล้วนั้น เมื่อทราบถึงสาเหตุการหาวิธีหลีกเลี่ยงนั้นจึงง่ายโดยสิ้นเชิง เช่น

  1. อย่ากรอกชื่ออีเมลหรือข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะนั้นอาจเป็นช่องโหว่ทำให้นักส่งอีเมลสแปมรู้ชื่อที่อยู่อีเมลของคุณ รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของคุณด้วย
  2. ลบอีเมลทิ้งทันที หากอีเมลที่ได้รับนั้นไม่เกี่ยวข้องกับระบบหรือโครงสร้างงานของคุณ เพราะอีเมลดังกล่าวนั้นอาจเป็นอีเมลเพื่อโฆษณาต่างๆ
  3. อย่ากดลิงค์หรือดาวน์โหลดไฟล์แนบที่ได้รับมาพร้อมอีเมล หากได้รับอีเมลสแปมในลักษณะที่มีลิงค์หรือไฟล์แนบมาด้วยนั้นเป็นไปได้ว่าในลิงค์หรือไฟล์แนบอาจมีไวรัสซ่อนอยู่ หากผู้ใช้กดลิงค์หรือดาวน์โหลดไฟล์แนบนั้น อาจเป็นการเปิดโอกาสให้นักส่งอีเมลสแปมดาวน์โหลดไวรัสลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
  4. อย่าตอบกลับอีเมลสแปม หากผู้ใช้งานตอบกลับอีเมลสแปม จะทำให้นักส่งสแปมรู้ว่าอีเมลของผู้ใช้งานนั้นยังมีการใช้งานอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้นักส่งอีเมลสแปมส่งอีเมลสแปมกลับมาให้ผู้ใช้งานอีกจำนวนมาก

บล็อคอีเมลสแปม หากผู้ใช้งานได้รับอีเมลสแปมจำนวนมาก และบ่อยครั้งเป็นชื่ออีเมลสแปมจากชื่ออีเมลหรือเฮดเดอร์เดิมๆนั้น ผู้ใช้งานสามารถบล็อคอีเมลสแปมนั้นๆด้วยการตั้ง Filters เพื่อช่วยกรองอีเมล เป็นต้น

หากผู้ใช้งานทำตามขั้นตอนที่ทางเราแนะนำไปข้างต้นนั้น จะสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอีเมลสแปมได้ในเบื้องต้น

HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้จะนำเทคนิคข้างต้นไปปรับใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงอีเมล
สแปมกับอีเมลของคุณได้ค่ะ