บทความนี้จะเป็นการแนะนำการตรวจสอบ Log Files ของ cPanel ซึ่ง Control Panel ของแต่ละผู้ให้บริการจะมีการจัดวาง Log Files ไว้ต่างกัน โดยสิ่งที่ผู้ดูแลระบบควรรู้เกี่ยวกับ cPanel จะต้องทราบตําแหน่งของ Log Files บน cPanel เมื่อทราบที่อยู่ของ Log Files แล้ว
จึงจะสามารถค้นหาต้นสายปลายเหตุว่ามีการเข้ามาใช้งานหรือแก้ไขในส่วนใดบ้างสามารถตรวจสอบจาก Log Files ได้ดังนี้

 

การตรวจสอบ Apache Log

Apache เป็น Service Web Server เพื่อเรียกใช้งาน Website สามารถตรวจสอบ log ได้ดังนี้

/usr/local/apache/logs/access_log

access_log ใช้ตรวจสอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ว่าเข้าใช้จาก ip อะไร ผ่านอุปกรณ์อะไร เป็นต้น

/usr/local/apache/logs/error_log

error_log ใช้ตรวจสอบ error ทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงเว็บไซต์ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ใน error_log

/usr/local/apache/domlogs

domlogs ใช้ตรวจสอบ log แต่ละ domain ภายในโฟลเดอร์ domlogs จะมีเว็บไซต์ย่อยของแต่ละ domain ซึ่งสามารถตรวจสอบ log ย่อยในแต่ละ domain ได้

 

การตรวจสอบ Mail Log

Exim เป็น MTA (Mail Transfer Agent) ที่ cPanel ใช้เป็นระบบจัดการในส่วนของ email

/var/log/exim_mainlog

exim_mainlog ใช้ตรวจสอบ email ขาเข้าและขาออกทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์

/var/log/exim_rejectlog

exim_rejectlog ใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ถูกปฎิเสธ เช่น login email ผิด เป็นต้น

/var/log/maillog

maillog ใช้ตรวจสอบการ login ของแต่ละ email ว่า login ด้วย user อะไรและใช้งาน email เป็นแบบ imap หรือ pop3

 

การตรวจสอบ cPanel Log

cPanel Log เป็นการรับส่ง http ทั้งหมดเพื่อเข้าถึง WHM, Webmail และ cPanel จะถูกบันทึกทั้งหมดไว้ที่ /usr/local/cpanel/logs/

/usr/local/cpanel/logs/access_log

access_log ใช้ตรวจสอบการเข้าใช้งานทั้งหมดของ WHM, cPanel และ Webmail ผ่าน http

/usr/local/cpanel/logs/error_log

error_log ใช้ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ cPanel

/usr/local/cpanel/logs/login_log

login_log ใช้ตรวจสอบการ login เข้าใช้งานระบบจัดการ cPanel

 

การตรวจสอบ FTP Log

FTP เป็น protocol transfer รับส่งไฟล์จาก client ไปยัง hosting หรือ server ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบ FTP Log ได้ดังต่อไปนี้

/var/log/messages

messages ใช้ตรวจสอบการ transfer ทั้งหมดผ่านการใช้งานแบบ FTP

 

การตรวจสอบ SSH Log

SSH เป็น protocol ใช้ในการเชื่อมต่อจากเครื่อง client ไปยังเครื่อง server ทำให้จัดการส่วนต่างๆภายใน server ได้จากระยะไกล

/var/log/secure

secure ใช้ตรวจสอบการเข้าใช้งานผ่าน SSH

 

การตรวจสอบ MySQL Log

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลบนระบบจัดการ cPanel ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบ Log เพื่อตรวจสอบ error ได้ดังต่อไปนี้

/var/lib/mysql/hostname.err

ใช้ตรวจสอบ error ของฐานข้อมูลบนตัว host ที่ใช้งานอยู่
*ชื่อ hostname จะเป็นชื่อ hostname ของท่านที่ใช้บริการอยู่

 
HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้ จะนำการตรวจสอบ Log Files ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องของท่าน เพื่อตรวจหาสาเหตุของปัญหาต่างๆครับ