ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  HostPacific.com ได้เปิดช่องทางการติดต่อใหม่ โดยผ่าน Line Application เพื่อความรวดเร็วในการบริการ ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ รวมถึงส่งหลักฐานการชำระค่าบริการได้อย่างง่ายดาย เพียงสแกน QR Code หรือ Add Line ID : @hostpacific  ก็จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะเปิดให้บริการในเวลาทำการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการเพิ่มเติมจากช่องทางอื่น ในช่วงต่อไปบริษัทจะปรับเพิ่มชั่วโมงการให้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ

 

QR Code