จากบทความที่เราได้แนะนำวิธีการติดตั้ง DirectAdmin ในระดับของ Root SSH : การติดตั้ง DirectAdmin ระบบช่วยจัดการ Web Hosting ในบทความนี้เราจะมาต่อถึงวิธีการใช้งาน Tool สำคัญๆ ใน DirectAdmin สำหรับระดับ Reseller Level

หลังจากที่ทาง Admin ทำการติดตั้ง DirectAdmin เรียบร้อย เรามาเริ่มเข้าใช้งานกันโดย Login เข้า DirectAdmin ได้ผ่าน http://ชื่อโดเมน:2222 หรือ http://ค่า IP Server:2222 ด้วย Username และ Password ที่ทาง Admin แจ้งข้อมูลให้กับทางเรา

  • Add Package (สร้าง Packages ให้กับ User)

หัวข้อ Account Management เลือก Add Package

กำหนดค่าสิทธิ์ต่างๆ ของแต่ล่ะ Package และกำหนดชื่อของ Package ในช่องข้างล่าง แล้ว Save

Package ถูกสร้างเรียบร้อย

การลบ Package โดยเลือก Package ที่ต้องการจะลบและเลือก Delete Selected

  • Add New User (สร้าง User)
  • หัวข้อ Account Management เลือก Add New User

กำหนดค่าและกำหนด Package แล้วกด Submit

  • Suspend / Unsuspend (ระงับการใช้งาน / ยกเลิกการระงับการใช้งาน User)
  • หัวข้อ Account Management เลือก List User

การ Suspend เลือก User ที่ต้องการและกด Suspend

Suspend เรียบร้อย

การ Unsuspend เลือก User ที่ต้องการและกด Unsuspend

ทาง HostPacific หวังว่าแนวทางที่ให้ไว้ในบทความนี้ จะช่วยท่านในการปรับตั้งค่า DirectAdmin ได้สะดวกและง่าย แล้วมาพบกันต่อในบทความ การใช้งาน DirectAdmin สำหรับการสร้าง Website ระดับ User Level