ข้อผิดพลาด Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) คือข้อผิดพลาด SMTP 550 บางครั้งข้อผิดพลาดอีเมลก็เกิดจากปัญหาที่ฝั่งผู้รับ

ทางเราจึงรวบรวมสาเหตุที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีเมล 550 ดังนี้

1. ที่อยู่อีเมลผู้ส่งถูกบุกรุกและถูกบล็อกโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ
2. ไม่มีที่อยู่อีเมลของผู้รับ
3. ที่อยู่อีเมลของผู้รับใช้ไม่ได้ชั่วคราวหรือถูกระงับ
4. เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ของผู้รับใช้ไม่ได้ชั่วคราว
5. ชื่อโดเมนผู้ส่งไม่ถูกต้องหรือถูกบล็อก
6. เกตเวย์อินเทอร์เน็ตมีไฟร์วอลล์หรือคุณลักษณะการกรองซึ่งระบุอีเมลผู้ส่งเป็นสแปมโดยไม่ได้ตั้งใจ และบล็อกอีเมลดังกล่าว
7. อีเมลผู้ส่งถูกระบุว่าเป็นสแปมโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับโดยไม่ได้ตั้งใจ
8. ผู้ส่งกำลังใช้แอปพลิเคชันรับส่งเมลจากที่อยู่ IP อื่น
9. เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับไม่สามารถระบุที่อยู่อีเมลผู้ส่งได้

 

ข้อความที่แสดงถึงข้อผิดพลาดของอีเมล 550

1. Email Error 550 5.1.0 Address Rejected
เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับจะไม่รับอีเมลจากคุณ เพราะผู้รับบล็อกที่อยู่อีเมลของคุณ

2. Email Error 550 5.1.1
ที่อยู่อีเมลของผู้รับที่คุณป้อนไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ในโดเมนปลายทาง
เกิดขึ้นทั้งเนื่องจากการพิมพ์ที่อยู่อีเมลผิดหรือเนื่องจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับผิดพลาด

3. Email Error 550 Denied By Policy
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอีเมลได้บล็อกอีเมลขาออกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีคาดเดาที่อยู่อีเมลโดยส่งที่อยู่อีเมลที่สร้างแบบสุ่ม

4. Email Error 550 5.4.1
เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับไม่ยอมรับอีเมลจากโดเมนที่คุณใช้ การกำหนดค่า DNS ผิดพลาดทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้

5. Email Error 550 5.7.0 Message Size Violation
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่ออีเมลของคุณมีไฟล์เกินขนาดที่กำหนด

6. Email Error 550 5.7.1 Access Denied
อีเมลถูกปฏิเสธเนื่องจากนโยบายความปลอดภัยหรือการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องในฝั่งผู้รับ

7. Email Error 550 Administrative Prohibition ข้อผิดพลาดนี้เกิดได้หลายสาเหตุดังนี้

7.1 โดเมนที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณอยู่ในบัญชีดำแบบเรียลไทม์หรือแบล็คลิส
7.2 ผู้รับใช้โดเมนที่อยู่ในบัญชีดำแบบเรียลไทม์หรือแบล็คลิส
7.3 เซิร์ฟเวอร์ SMTP มีที่อยู่ไอพีแบบไดนามิก (public IP)

8. Email Error 550 Relay Not Permitted
เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับไม่อนุญาตเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ส่งอีเมล

9. Email error 550 Quarantined / 550 Error Recipient Quarantined
อีเมลถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นสแปมและไม่อนุญาตให้ส่งอีเมล และข้อผิดพลาดเดียวกันหากที่อยู่อีเมลของคุณอยู่ในบัญชีดำ

10. Email error 550 SPF
เซิร์ฟเวอร์อีเมลจะตรวจสอบระเบียน Sender Policy Framework (SPF) ของโดเมนเพื่อตรวจสอบว่าผู้ส่งถูกต้องหรือไม่
ขณะส่งอีเมลจากที่อยู่ไอพีที่ไม่ได้บันทึกใน SPF คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้

11. Email error 550 reverse DNS
ไม่มีบันทึก Reverse DNS สำหรับที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือมีระเบียนที่ไม่ตรงกันในโดเมนที่ใช้ส่งอีเมล

12. Email error 550 recipient unknown / no such user here
เซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่พบบัญชีอีเมลของผู้รับ สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการพิมพ์ที่อยู่อีเมลผิด

13. Email error 550 host unknown
เซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ทราบชื่อโฮสต์ที่ระบุในที่อยู่อีเมล

14. Email error “550 Authentication is required for relay”
ไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เพื่อให้ส่งอีเมลขาออก
ควรเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP บนแอปพลิเคชันใช้งานอีเมลของคุณด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

15. Server error 550 or 550 Blocked Error
อีเมลที่คุณพยายามส่งถูกบล็อกโดยเซิร์ฟเวอร์โฮสต์อีเมลของผู้รับ อีเมลจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังผู้ส่ง

16. Error 550 #5.1.0 Address Rejected
เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับจะไม่รับอีเมลจากผู้ส่ง (คุณ) หรือถูกบล็อกโดยผู้รับ

17. Server error “550 this domain is not hosted here”
เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธอีเมลที่ส่งเมื่อไม่พบชื่อผู้ใช้ของผู้รับหรือไม่สามารถเข้าถึงได้
สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ที่อยู่อีเมลและระเบียน MX ที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง

18. Error 550 in Outlook
การตรวจสอบสิทธิ์ 550 สำหรับการส่งต่อ เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เพื่อส่งอีเมล
แต่แอปพลิเคชันอีเมลที่ใช้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด 550

1. ตรวจสอบการสะกดที่อยู่อีเมล
ข้อผิดพลาดอีเมล 550 อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการพิมพ์ชื่อที่อยู่อีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนถูกต้อง
ไม่มีช่องว่างเพิ่มเติมหรือสะกดผิด นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ผู้รับจะให้ที่อยู่อีเมลผิดกับคุณ

ให้ตรวจสอบว่าป้อนที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้องหรือไม่
และพิมพ์ข้อความในเนื้อหาอีเมลของคุณเซิร์ฟเวอร์อีเมลบางแห่งจะปฏิเสธอีเมลที่ไม่มีข้อความในเนื้อหาอีเมล

2. ตรวจสอบว่าไอพีของอีเมลถูกขึ้นบัญชีดำหรือไม่
หากไอพีอีเมลของคุณถูกขึ้นบัญชีดำ อีเมลส่วนใหญ่ของคุณจะไม่ถึงผู้รับและจะถูกตีกลับแทน
สามารถเช็คได้จากลิงค์ url: https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx กรอกที่อยู่ไอพีของคุณ

หากไอพีอีเมลของคุณอยู่ในบัญชีดำ เกิดได้หลายสาเหตุตัวอย่างเช่น
มีคนเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณ และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความสแปม

3. ลองส่งอีเมลหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง
มีโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับจะหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุหลายประการให้แจ้งผู้รับว่าเซิร์ฟเวอร์อาจหยุดทำงาน
และขอที่อยู่อีเมลอื่นหรือรอสองสามนาทีหรือหลายชั่วโมงเพื่อทดสอบส่งอีเมลอีกครั้ง

4. ลองเปลี่ยนพอร์ตเมลขาออกของคุณ
หากแอปพลิเคชันอีเมลของคุณใช้พอร์ต 25 เป็นพอร์ตอีเมลขาออก มีโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์จะบล็อกอีเมล
เนื่องจากสแปมเมอร์มักใช้พอร์ต 25 เพื่อส่งข้อความสแปม ทดสอบเปลี่ยนพอร์ตของคุณเป็น 465, 587 หรือ 2525

หากคุณกำลังใช้ไฟร์วอลล์ คุณจะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในพอร์ตเพื่อให้การรับส่งข้อมูลสามารถใช้งานได้

5. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการกรองไอพีหรือไม่
เซิร์ฟเวอร์ SMTP อาจได้รับการตั้งค่าให้อนุญาตผู้ใช้จากที่อยู่ไอพีที่ระบุเท่านั้นในกรณีนี้จะไม่สามารถส่งข้อความจากที่อื่นได้

6. เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของ SMTP
แอปพลิเคชันอีเมลส่วนใหญ่ การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP จะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่สามารถกำหนดค่าได้จะไม่สามารถส่งอีเมลได้ สามารถกำหนดค่า SMTP ได้ด้วยตนเองดังนี้

หากคุณกำลังใช้Outlookให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

6.1 คลิกแท็บ file และเลือก select Account Settings.
6.2 ยืนยัน และเลือกอีเมลของคุณแล้วคลิกไอคอนเปลี่ยนด้านบน Internet Email Settings อีเมลจะเปิดขึ้น
6.3 คลิกที่แท็บ Outgoing Server
6.4 ตรวจสอบและเลือกช่อง “My outgoing server (SMTP) requires autentication”
และเลือกช่องวงกลม “Use same settings as my incoming mail server”
6.5 คลิก OK ตามด้วยปุ่ม Finish
โปรดทราบว่าขั้นตอนในการเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP จะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชันอีเมลที่คุณใช้

7. แก้ไขปัญหาวิธีการ SSL
ผู้ใช้งานอีเมลส่วนใหญ่ใช้คุณสมบัติการตรวจจับอัตโนมัติเพื่อตั้งค่า SMTP ขณะตั้งค่าจะมี SSL หลายแบบให้เลือกดังนี้

None
STARTTLS
SSL/TLS
ตรวจสอบ SSL ที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์ SMTP และกำหนดค่าอีเมลในภายหลังให้ตรงกัน

8. ติดต่อ ISP . ของคุณ
หากวิธีแก้ปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ แนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เพื่อขอความช่วยเหลือมีโอกาสที่ระบบการกรองของ ISP ของคุณอาจบล็อกอีเมลของคุณ

 

วิธีป้องกันข้อผิดพลาดอีเมล 550

1. สแกนอีเมลขาออก
ข้อผิดพลาดอีเมล 550 สามารถเกิดขึ้นได้หากบัญชีอีเมลของคุณถูกบุกรุก และถูกใช้โดยสแปมเมอร์เพื่อส่งข้อความสแปม
ค่าเริ่มต้น ระบบป้องกันสแปมจะสแกนอีเมลขาเข้าทั้งหมด ให้ตั้งค่าระบบป้องกันสแปมเพื่อสแกนอีเมลขาออกด้วย

2. สแกนหามัลแวร์ในการอัปโหลดไฟล์
หากบัญชีของคุณถูกบุกรุก ผู้โจมตีจะใช้เพื่อส่งข้อความสแปมพร้อมกับไฟล์ที่มีมัลแวร์
เพื่อป้องกัน ให้ตั้งค่าแอปพลิเคชันสแกนมัลแวร์ให้สแกนแต่ละไฟล์ที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติ

3. บล็อกการเชื่อมต่อขาออกโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP
สคริปต์สแปมอาจพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ระยะไกลโดยตรง ด้วยการบล็อกการเชื่อมต่อดังกล่าว
จะสามารถส่งอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมลเท่านั้น จึงง่ายต่อการตรวจสอบปริมาณอีเมลที่ส่งออก

4. จำกัดจำนวนอีเมลต่อชั่วโมง
ผู้ใช้อีเมลส่งอีเมลสูงสุด 50 ฉบับต่อชั่วโมง ดังนั้นจึงควรจำกัดจำนวนอีเมลที่ส่งต่อชั่วโมงเป็น 50 หรือต่ำกว่า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่ผู้ส่งจะส่งอีเมลสแปม

5. เปลี่ยนรหัสผ่าน
ทางเราแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณไม่เกี่ยวข้องกับชื่อ อายุ หรือวันเกิดของคุณ
รวมตัวอักษร อักขระพิเศษ และตัวเลขเข้าด้วยกันเพื่อให้ปลอดภัยต่อการคาดเดามากขึ้น

บทสรุป
ข้อผิดพลาดอีเมลสามารถแก้ไขได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุต่างๆ เช่นกล่องจดหมายของผู้รับเต็มอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
แฮ็กเกอร์พยายามใช้ช่องโหว่ของแอปพลิเคชันอีเมล ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ

HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่านค่ะ