ผู้ใช้หลายๆ ท่าน คงเคยพบปัญหาในการลืม Root Password ใน MySQL และ MariaDB จึงทำให้ไม่สามารถเข้าจัดการ database ของเราได้ ในบทความวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ Reset root password กัน โดยการ ssh เข้าไปยังระบบ เป็น root ของผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ database

เพื่อการใช้คำสั่งในการจัดการให้ถูกต้อง แนะนำให้ตรวจสอบด้วยคำสั่ง

ผลลัพธ์เช่นนี้ เมื่อใช้งานเป็น MySQL

ผลลัพธ์เช่นนี้ เมื่อใช้งานเป็น MariaDB

ขั้นตอนที่ 2 – หยุดการทำงานของ database

หากจะเริ่มการเปลี่ยน root password เราจะต้องปิดการใช้งานของ database ก่อน

คำสั่งในการจัดการสำหรับ MySQL

คำสั่งในการจัดการสำหรับ MariaDB

ขั้นตอนที่ 3 – ทำการ Start MySQL เป็นแบบ save mode

Start MySQL เป็น save mode ด้วยคำสั่ง

จากนั้นเราจะสามารถเชื่อมต่อกับ database เป็นผู้ใช้ root ได้โดยไม่ถาม password

ผลลัพธ์เช่นนี้ เมื่อใช้งานเป็น MySQL

ผลลัพธ์เช่นนี้ เมื่อใช้งานเป็น MariaDB

ขั้นตอนที่ 4 – ทำการ Reset root password

คำสั่งในการจัดการสำหรับ MySQL

ให้ใส่ค่า password ใหม่แทนคำว่า new_password

 

สำหรับ MySQL 5.7.6 และใหม่กว่า

สำหรับ MySQL 5.7.5 และเก่ากว่า

คำสั่งในการจัดการสำหรับ MariaDB

ให้ใส่ค่า password ใหม่แทนคำว่า new_password

สำหรับ MariaDB 10.1.20 และใหม่กว่า

สำหรับ MariaDB 10.1.20 และเก่ากว่า

ขั้นตอนที่ 5 – ทำการ Start MySQL

คำสั่งในการจัดการสำหรับ MySQL

คำสั่งในการจัดการสำหรับ MariaDB

จากนั้นเราจะสามารถเชื่อมต่อกับ database ด้วย root password ใหม่