ป้องกันการบล็อก IP จาก Firewall ของ cPanel และ Webmail

 

หากคุณพบว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์รวมไปถึง cPanel, Webmail ของตนเองได้
ทั้งๆที่รหัสผ่านที่เคยใช้งานนั้นเป็นรหัสผ่านที่เคยใช้งานก่อนหน้านี้ ในกรณีดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากกฏการทำงานของ Firewall

Firewall คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันระบบเครือข่ายจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
และอนุญาตให้มีการเข้าถึงได้หากเป็นการเข้าถึงที่ไม่ผิดกฏของ Firewall
การถูกบล็อกจาก Firewall แบบอัตโนมัตนั้นมักเกิดจาก มีการเข้าถึงจาก IP ที่ถูกบล็อก หรือการพยายามเข้าสู่ระบบและล้มเหลวหลายครั้ง

 

 

สาเหตุของการถูกบล็อก IP และการหลีกเลี่ยงการถูกบล็อก

 

พยายามเข้าสู่ระบบ cPanel ล้มเหลว
หลักการทั่วไปการเข้าสู่ระบบหรือ Login บัญชีคือ อย่าเข้าสู่ระบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากการเข้าสู่ระบบของคุณนั้นล้มเหลว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ
หากมีการพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวมากถึง 4-5 ครั้ง ระบบจะบล็อกให้ออกจากบัญชีอัตโนมัติในบางครั้ง
การบล็อกเหล่านี้เป็นแบบชั่วคราว 15- 30 นาที ในบางครั้งจะถูกบล็อกไว้ในชั่วโมงนั้นๆที่มีการ Login ล้มเหลวเป็นจำนวนมาก
ติดต่อกับผู้ดูแลระบบเพื่อปลดบล็อกบัญชีของคุณ และใช้ลิงค์ “Forgot your password” เสมอเพื่อป้องกันบัญชีของคุณจากการถูกบล็อก

 

พยายามเข้าสู่ระบบ POP3/IMAP/SMTP หรือ Webmail ล้มเหลว
หากคุณได้รับป๊อปอัพ Error เกียวข้องกับ “IMAP/POP3/SMTP failed authentication” ในไคลเอนต์อีเมลหรือ Webmail ของคุณ
และคุณไม่สามารถรับส่งอีเมลจากอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณเข้าสู่ระบบอีเมลของคุณไว้ได้เป็นไปได้ว่าข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบนั้นไม่ถูกต้อง
หรือไม่ได้ตรวจสอบอัปเดตการตั้งค่าเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้โปรแกรมรับส่งอีเมลจะไม่หยุดพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อีเมล
หลังจากนั้นมีการพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวหลายครั้งจะทำให้ระบบบล็อก IP ของคุณถาวร
ในกรณีนี้คุณจะต้อง Reset Password หากลืม อัปเดตการตั้งค่าจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณใช้งานอีเมลหลังจากปลดบล็อก IP ของคุณ
เพิ่มเติมข้อสังเกต บ่อยครั้งที่คุณไม่รู้จักหรือลืมอุปกรณ์ที่พยายามเข้าสู่ระบบอีเมลซึ่งคุณไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง
แต่ IP ของคุณสามารถปลดบล็อกได้อัตโนมัติเมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเปลีย่น IP ของคุณใหม่
โดยปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทุกๆ 2-3 เดือน จนกว่าคุณจะแยกและเจออุปกรณ์ที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการบล็อกได้

 

การคั้งค่าไคลเอนต์อีเมลไม่ถูกต้อง
นอกจากรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องแล้ว คุณอาจตั้งค่าไคลเอนต์อีเมลไม่ถูกต้อง
บางครั้งการลบบัญชีอีเมลที่ทำงานผิดปกติออกจากโปรแกรมรับส่งอีเมลในเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์
แล้วเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าว ป้อนประเภทบัญชี ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน พอร์ตขาเข้าและขาออกที่ถูกต้องอีกครั้งนใหม่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ยังมีสาเหตุทางเทคนิคอื่นๆ อีกสองสามอย่างที่ทำให้ถูกบล็อกการเข้าถึง สาเหตุที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
การแก้ไขที่รวดเร็วกว่าคือการตรวจสอบ IP ของคุณที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์, cPanel, Webmail ของคุณได้ ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เข้าเว็บไซต์ URL:https://whatismyipaddress.com/
2.จด IP ของคุณ IP จะเป็นตัวเลขที่คล้ายกับ 183.0.0.0 ให้สังเกตุคำว่า IPv4:จะตามด้วย IP ของคุณ เช่น IPv4:183.0.0.0
3.หากคุณเป็นลูกค้าของเราสามารถส่งไลน์แจ้ง IP ของคุณได้ที่ @hostpacific.com เพื่อขอให้ผู้ดูแลระบบปลดบล็อก IP ดังกล่าวให้

 

HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจสาเหตุการถูกบล็อก IP ได้มากขึ้นค่ะ