ปัญหาการตั้งค่าอีเมล์ระหว่าง POP3 กับ IMAP

หลายๆ ท่านคงเคยทดสอบและได้ใช้งานกันมาบ้างแล้ว สำหรับการ Setup Email Account บนอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งาน รับและส่งอีเมล์ได้ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบกันว่าการตั้งค่าแบบใด จึงจะเหมาะสมกับการใช้งานของเรา ในบทความนี้เราจะมาอธิบายการทำงานเบื้องต้น,...

ปัญหาส่งอีเมล์ไปยังผู้รับภายใต้ Hotmail

ปัญหาของการรับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้นั้น เกิดขึ้นได้ด้วยกันหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น mailbox ฝั่งผู้รับเต็ม, ติด fiter ฝั่งผู้รับ, ชื่อผู้รับปลายทางไม่ถูกต้อง, ชื่อโดเมน หรือ IP ฝั่งผู้ส่งติด backlist ซึ่งจากตัวอย่างสาเหตุทั้งหมดนี้ ล้วนทำให้อีเมล์ที่ส่งออกไป...