สำหรับลูกค้า Cloud server ที่เลือกใช้งาน CentOS 7 แบบ minimal configuration เราขอแนะนำขั้นตอนที่ควรดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หลังการ build virtual machine (cloud server) ดังนี้

User management

user : root เป็น user หลักที่จะได้หลังจากที่มีติดตั้ง CentOS เพื่อนำใช้ในการดำเนินการแก้ไขติดตั้งส่วนต่างๆ และเป็น user มีสิทธิ์ในการจัดการสูงสุดของระบบ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เราจึงควรสร้าง user อื่นๆ เพื่อทำหน้าที่ในส่วนนี้แทน และใช้งาน user: root ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

เริ่มต้นจาก การเข้าสู่ระบบด้วย user: root และสร้าง user ใหม่ รวมทั้งกำหนด password สำหรับ user ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยควรกำหนด password ให้ค่อนข้างยากต่อการคาดเดา เช่น มีจำนวน 8 ตัวขึ้นไป, ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และ อักขระพิเศษ

หลังจากนั้น เราจะกำหนดสิทธิของ user ที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย sudo เพื่อให้สามารถดำเนินการในส่วนต่างๆ แทน user :root ได้

 

เพิ่มสิทธ์ ของ user: somchai ต่อจากบรรทัดของ “root ALL=(ALL) ALL”

 

บันทึกและออกจากหน้าคำสั่ง

ทดสอบ login ด้วย user: somchai ผ่านหน้า console และ run คำสั่ง เพื่อทดสอบสิทธ์การใช้งาน เช่น

 

Configure SSH

หลังจากที่เราได้สร้าง user ใหม่แล้ว ต่อไปเราจะเริ่มแก้ไขส่วนต่างๆ ของระบบ จาก user ที่สร้างขึ้น โดยเริมจากกำหนดสิทธิ์ ในการ remote เข้ามายัง server รวมทั้งปิดสิทธิ์การ remote ของ user: root

 

แก้ไขจาก

 

บันทึกและออกจากหน้าคำสั่ง

สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ของไฟล์ที่แก้ไขได้ตามคำสั่งด้านล่าง

 

ทำการ restart SSH service (เพื่อความแน่ใจ ท่านอาจทำกระบวนการนี้ผ่าน console เพื่อไม่ให้ติดปัญหา ssh ถูก block จาก firewall)*

 

Basic Firewall

สำหรับ CentOS นั้น จะมี firewall มาให้ด้วยแล้ว คือ firewalld และส่วนที่ใช้ในการกำหนดกฎและค่าต่างๆ คือ firewall-cmd ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงการปรับค่าของ firewall จากค่าที่ได้มาจากการติดตั้ง server เท่านั้น โดยเมื่อเราสั่ง start service แล้ว เราจะสามารถกำหนดกฏ หรือ port ต่างๆ เพื่อการใช้งานได้

สั่งให้เริ่มต้นการทำงาน

 

ส่วนแรกคือ การเปิดการใช้งานให้สามารถ remote มายัง server คือ SSH service

สำหรับ SSH service นั้น หากยังไม่มีการแก้ไข port ของ SSH server สามารถ enable service ได้ด้วยคำสั่ง

 

แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง SSH port (ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวแล้ว) สามารถดำเนินการกำหนด port ใหม่ได้ด้วยคำสั่ง

 

หากเราต้องการ ไปใช้งานส่วนอื่น เช่น Mail server หรือ Web server สามารถเพิ่มการใช้งานได้

 

ตัวอย่าง การตรวจสอบ service ต่างๆ ที่สามารถเรียกใช้งานได้

 

เมื่อกำหนดค่า firewall เรียบร้อย สามารถตรวจสอบรายละเอียดส่วนที่มีการแก้ไขได้จาก

 

และสั่ง reload ค่าดังกล่าวเพื่อใช้งาน พร้อมทั้งกำหนดให้ service มีเริ่มทำงานตั้งแต่มีการ start เครื่อง

 

Time zones

ค่า Time zones โดยปกติ จะมีการกำหนดตั้งแต่ช่วงการติดตั้งแล้ว แต่เราควรตรวจสอบเวลาและ Time zones ให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนการเริ่มต้นใช้งาน

 

Network Time Protocol

เมื่อกำหนดค่า Time zones ถูกต้องแล้ว ต่อไปเราจะทำการตั้งค่า การ sync ค่าเวลาจาก server อื่น เพื่อให้มีเวลาการทำงานที่ถูกต้องและตรงกัน ซึ่งสำหรับ Service ที่นำมาใช้งานคือ ntp ซึ่ง สามารถติดตั้งได้จาก default repositories ของ CentOS

 

Keep OS up-to-date (patching)

เราควรมีการ update package ต่างๆ ให้เป็น version ใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่งที่อาจจะพบได้ในบาง version จึงควรรันคำสั่งนี้เป็นระยะๆ (สัปดาห์ละครั้งเป็นต้น)

 

ส่วนอื่นๆ

การเพิ่ม swap ได้จาก http://www.hostpacific.com/adding-swap-space-on-a-cloud-server/

บริการ Virtual machine ต่างๆ ของ HostPacific เช่น CloudNode (เริ่มต้นเพียงชม.ละ 0.75 บาท), CloudNode-M (เริ่มต้นเพียงเดือนละ 450 บาท) หรือ Enterprise Cloud Server (เริ่มต้นเดือนละ 900 บาท) สามารถใช้งาน CentOS 7 ได้ทุกแพลน