ทางเลือก Linux Template สำหรับ Cloud

สำหรับลูกค้าสายที่ชอบ Linux ตระกูล RedHat หรือ CentOS แต่ต้องการทางเลือกใหม่ๆ นั้น สามารถ build Cloud server โดยเลือก template ตระกูล AlmaLinux (8.x, 9.x) หรือ Rocky Linux (8.x, 9.x) ได้ ซึ่งทั้งสองสายพันธ์นี้ รองรับการอัพเดต (security update) ยาวนานถึง 10 ปีนับ...

แจ้งปรับราคาค่าจดโดเมน (กค. 2022)

ด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาค่าโดเมนของ registrar ต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นมาก เราจึงจำเป็นต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยราคาจดโดเมน ต่ออายุ และการย้ายโดเมน อัตราใหม่ดังรายการด้านล่างนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป .com 625 บาท .net /...

Power outage at one data center

ตั้งแต่เวลา 01:05 ของเช้าวันที่ 13 เมษายน ระบบไฟฟ้าและสำรองไฟ UPS ของศูนย์ข้อมูล CSLoxinfo (The Cloud) ที่บริษัทใช้งานอยู่ได้เกิดความเสียหาย ทำให้ไฟในศูนย์ข้อมูลนั้นดับทั้งระบบ ทางศูนย์ข้อมูลได้แก้ไขระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานเมื่อเวลาประมาณ 08:00...

แจ้งปรับราคา cPanel (2022)

เรียนลูกค้า HostPacific.com ด้วยทาง cPanel มีการปรับราคาเมื่อต้นปีขึ้นอีก 10-15% ทำให้ทางบริษัทต้องปรับราคา cPanel ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากท่านมีการใช้งาน cPanel อยู่บนบริการ Cloud server หรือ CloudNode ค่าบริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในส่วนของ cPanel จะมีอัตราเพิ่ม...

แจ้งปรับราคาค่าจดโดเมน

ด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาของ registrar ต่างประเทศ เราจึงจำเป็นต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยราคาจดโดเมน ต่ออายุ และการย้ายโดเมน อัตราใหม่ดังรายการด้านล่างนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป .com 550 บาท .net / .org 700 บาท .us 600 บาท .biz 800 บาท...