โรคระบาด COVID-19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สินในแบบที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ความอันตรายของเชื้อนี้ และความง่ายของการแพร่ระบาด ทำให้บริษัทตัดสินใจให้พนักงานทุกคนทำงานจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว และเพื่อสนับสนุนแนวทางการหยุดยั้งโรคร้ายนี้

HostPacific จึงขอเรียนให้ทราบถึงการติดต่อในช่วงเวลานี้ จะเป็นดังนี้ โดยมีผลทันที

  • Ticket support (mail/ticket system): ยังให้บริการตามปกติตลอดเวลา
  • Line: @hostpacific ให้บริการระหว่าง 08:00 – 20:00 จันทร์-ศุกร์
  • งดการให้บริการทางโทรศัพท์

ขอให้มั่นใจว่าทีมงานยังให้บริการกับท่านได้เช่นเดียวกับเวลาปกติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว


Due to the unseen scale of infection of the COVID-19, for the safety of our employees and their families, as well as being a part of worldwide social distancing initiative to stop the spread of the virus, we will be implementing a work from home, effective immediately.

HostPacific will provide the following contact channels:

  • Ticket support (mail/ticket system): available 24×7
  • Line: @hostpacific Mon-Fri, 08:00-20:00
  • Phone support: N/A

Please rest assured that our support team will be available to assist you without any interruption. Please stay safe, and we look forward to the resolution of this pandemic event in not too distant future.