ข้อดีอย่างหนึ่งของระบบ Cloud คือความสามารถในการทำ snapshot/backup เพื่อสร้าง template ของตัวเองได้ ประโยชน์ของ template คือการที่เจ้าของ template สามารถเก็บสภาพของ CloudNode (virtual machine) ทั้งหมดที่ติดตั้งหรือทดสอบแล้ว ไว้เป็น image เพื่อนำไป reuse กับ CloudNode ที่สร้างขึ้นใหม่ได้ โดยตัวที่สร้างขึ้นใหม่จะมีข้อมูลภายในเหมือนกับตัวต้นฉบับทุกประการ ยกเว้น network settings ของ OS เท่านั้น ที่จะบรรจุ IP address ใหม่ลงไปโดยอัตโนมัติ

CloudNode และ CloudNode-M (รวมทั้ง Cloud Server) มีคุณสมบัติดังกล่าวพร้อมให้ลูกค้าใช้งาน

ในการสร้าง template มีขั้นตอนคือ

  1. Login Client Area > CloudNode/CloudNode-M หรือ Cloud Server > กดเลือก virtual machine ที่ต้องการทำเป็นต้นฉบับ
  2. กด “Storage” และสั่ง backup เพื่อเตรียมทำต้นฉบับสำหรับ template
  3. เมื่อ backup เสร็จ จะเห็นรายการ backup นั้นๆ ระบุเวลา backup ชัดเจน ให้กด “Convert to template”
  4. เมื่อการแปลง Backup เป็น template เสร็จสิ้นลง จะเห็น template ใหม่ในช่อง “OS Templates”

หลังจากนี้ template นี้จะถูกเก็บไว้ให้ลูกค้าใช้งานได้ตามต้องการ

กรณีการใช้ template ที่สำคัญคือการ rebuild OS หรือ การสร้าง Virtual machine เพิ่มเติม โดยสามารถ build โดยใช้ template นี้ได้เลย กรณีการใช้งานบ่อยๆ

อีกกรณีหนึ่งคือการทำ horizontal scaling เพิ่มจำนวน virtual machines แบบเดียวกัน เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น

 

 

 

 

หมายเหตุ: CloudNode/-M มาพร้อมกับ free automatic weekly backup (ลูกค้า enable ได้เองผ่านหน้าจอ) ในส่วนของ Extra backup และ Template ที่สร้างขึ้นนั้น จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเดือนละ 20% ของค่าบริการ CloudNode/-M ต้นฉบับในเดือนนั้นๆ