Real world data that shows HostPacific’s Cloud server real-time scalability to match usage spike

ภาพด้านล่าง แสดงผลงานจริงที่ Cloud server ของ HostPacific สามารถรองรับการทำ Campaign จริงของเว็บไซต์ ที่คาดหมายว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่าปกติถึง 500 เท่าตัวในช่วงเวลาสั้นๆ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวทำงานผ่านช่วงพีคโหลดนั้นได้อย่างไม่สะดุด

 

cloud_scale

เราสามารถช่วยลูกค้า Cloud Server ของ HostPacific.com วางแผนล่วงหน้า เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานมากผิดปกติเช่นนี้ได้ในระหว่างการออกแคมเปญใหม่ การออกข่าวใหม่ หรือ กิจกรรมใดๆ ให้ผ่านช่วงดังกล่าวไปได้อย่างไม่สะดุด

Case study ดังกล่าว จึงเป็นตัวอย่างจริงที่ให้ท่านมั่นใจกับการเลือกใช้ Cloud Server จาก HostPacific.com

Technical information:

  • Number of visits: 500x of average daily visitors
  • CPU & Memory capacity adjusted in advance
  • 0 downtime
  • Site engine: WordPress with several plugins