เรียนลูกค้า HostPacific.com

ด้วยทาง cPanel มีการปรับราคาเมื่อต้นปีขึ้นอีก 10-15% ทำให้ทางบริษัทต้องปรับราคา cPanel ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากท่านมีการใช้งาน cPanel อยู่บนบริการ Cloud server หรือ CloudNode ค่าบริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในส่วนของ cPanel จะมีอัตราเพิ่ม 10-15% ซึ่งท่านจะเห็นใน Invoice ฉบับถัดไป กรณีที่ท่านชำระบริการล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนเพิ่มให้กับท่านจนถึงรอบการชำระค่าบริการถัดไป

cPanel for Cloud

  • 5 accounts = 600/เดือน
  • 30 accounts = 900/เดือน
  • 50 accounts = 1,200/เดือน
  • 100 accounts = 1,600/เดือน

จากที่ cPanel ขึ้นราคามาหลายรอบใน 5 ปีที่ผ่านมา เราจึงนำ DirectAdmin ซึ่งเป็น control panel แนวหน้าเช่นกันมาเป็นตัวเลือกให้กับท่าน ในราคาที่ย่อมเยากว่า

DirectAdmin for Cloud

  • 1 account 10 domains = 100/เดือน
  • 10 account 50 domains = 600/เดือน
  • ไม่จำกัด accounts/domains = 1,200/เดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณที่ใช้บริการกับ HostPacific.com ตลอดมา หากท่านมีคำถามใดๆ สามารถสอบถามได้ทางช่องทาง support ทุกช่องทาง

HostPacific.com