บน HostPacific CloudNode/CloudNode-M นั้น ท่านสามารถติดตั้ง MongoDB และเรียกใช้งานได้ทันที ภายใน 3 คำสั่ง!

สิ่งที่ต้องการ

  • เปิดใช้งาน CloudNode หรือ CloudNode-M และเลือก image “app-ubuntu-docker” หรือ “app-centos-docker”
  • หลังเปิดใช้งาน ssh เป็น root และพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

ยกตัวอย่างคำสั่ง กรณีเลือกใช้งาน “app-ubuntu-docker”

root@ubuntu-docker:~# docker build -t="dockerfile/mongodb" github.com/dockerfile/mongodb
#... รอทำงาน...
Successfully built f96a76cfd137
root@ubuntu-docker:~# mkdir -p /docker-db
root@ubuntu-docker:~# docker run -d -p 27017:27017 -p 28017:28017 -v /docker-db:/data/db \
--name mongodb dockerfile/mongodb mongod \
--rest --httpinterface --smallfiles
43be66c0fdb678a02914a2ec9f4a276b8319cf6cf930dd866843f9b874db072e

เพียง 3 คำสั่งนี้ ท่านก็จะได้ MongoDB ทำงานอยู่ใน docker เป็นที่เรียบร้อย!

ลองตรวจสอบดูจะพบดังนี้

root@ubuntu-docker:~# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f56211adda24 dockerfile/mongodb:latest "mongod --rest --htt 18 seconds ago Up 17 seconds 
0.0.0.0:27017->27017/tcp, 0.0.0.0:28017->28017/tcp mongodb

ลองเข้าใช้งาน mongoshell ได้ดังนี้

root@ubuntu-docker:~# docker exec -it mongodb bash
[ root@43be66c0fdb6:/data ]$ mongo
MongoDB shell version: 2.6.8
connecting to: test
Welcome to the MongoDB shell.
For interactive help, type "help".
For more comprehensive documentation, see
http://docs.mongodb.org/
Questions? Try the support group
http://groups.google.com/group/mongodb-user
> show dbs
admin (empty)
local 0.031GB
> exit
bye
[ root@43be66c0fdb6:/data ]$

ส่วนของ http interface ก็สามารถเรียกได้ผ่านบราวเซอร์ ได้ทาง

http://IP.X.Y.Z:28017/

mongod 8629d427e54f

หมายเหตุ: http interface นี้ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงไว้ ท่านสามารถอ่านวิธีการป้องกันและอื่นๆ เพิ่มเติมได้จาก http://docs.mongodb.org/ecosystem/tools/http-interfaces/

ด้วยพลังของ Docker และ CloudNode image ที่หลากหลาย งานต่างๆ ของท่านจะง่ายขึ้นเป็นกอง

ทั้งหมดนี้ ติดตั้งเพียง 3 คำสั่ง ในเวลาไม่กี่นาที

บริการ Virtual machine ต่างๆ ของ HostPacific เช่น CloudNode (เริ่มต้นเพียงชม.ละ 0.75 บาท), CloudNode-M (เริ่มต้นเพียงเดือนละ 450 บาท) สามารถใช้งานแบบนี้ได้ทุกแพลน