ด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาค่าโดเมนของ registrar ต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นมาก เราจึงจำเป็นต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยราคาจดโดเมน ต่ออายุ และการย้ายโดเมน อัตราใหม่ดังรายการด้านล่างนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

  • .com 625 บาท
  • .net / .org 750 บาท
  • .info 1,000 บาท
  • .biz 925 บาท
  • .us 600  บาท (ราคาเดิม)
  • .mobi 1,250 บาท

ท่านยังสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ และความปลอดภัยของระบบ JotDomain.com / HostPacific.com ได้เช่นเดิม ขอแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการเรามาโดยตลอด

Smile Inteactive Co., Ltd.