หลายท่านใช้งาน systemd เพื่อ start service ต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่พบคือ haproxy ไม่ยอม auto start หลังการ reboot ถึงแม้ว่าจะได้ทำการ enable service ผ่านทางคำสั่งด้านล่างแล้ว

สาเหตุของปัญหา คือการที่ systemd พยายาม start haproxy ก่อนที่ network service จะทำงานครบ ทำให้ bind ip:port ไม่ได้

อาการก่อนแก้ไข (หลัง reboot, haproxy จะไม่อัพ และแสดงผลแบบนี้)

ซึ่งจะสังเกตเห็นบรรทัดที่บอกว่า haproxy ไม่สามารถ bind socket ได้

วิธีแก้ไข

ใส่บรรทัดนี้ไปใน /etc/sysctl.conf

 

หลังแก้ไขใส่บรรทัดดังกล่าวเข้าไป หากทดสอบ reboot ก็จะพบว่า haproxy สามารถ auto start ได้ปกติแล้ว

 

บริการ CloudNode ของ HostPacific เป็น Cloud แท้ๆ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 250 บาท ซึ่งท่านสามารถสร้าง infrastructure ตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว