ถือเป็นโอกาสดี ที่เราจะเรียนให้กับลูกค้า HostPacific.com / JotDomain.com ทุกท่านทราบว่า นับจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 HostPacific.com จะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Smile Interactive จำกัด

Smile Interactive เป็นบริษัททางด้าน Mobile & Digital Media ชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและพาร์ตเนอร์ รวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่ดี มีแนวคิดทางธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์ สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในหลายปีที่ผ่านมา

HostPacific.com และ Smile Interactive ถือเป็นพาร์ตเนอร์ที่ทำงานกันมายาวนานตลอดสิบปี โดย Smile Interactive ใช้ Cloud Platform ของ HostPacific.com ให้บริการกับลูกค้าหลายล้านรายของบริษัท อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานการบริการ และเติบโตก้าวกระโดดได้อย่างมั่นใจ

ทีมงานและผู้บริหารของ HostPacific.com ทุกคน ยังให้บริการกับท่านโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย HostPacific.com จะยังคงเป็น HostPacific.com ที่ท่านรู้จักมานาน และจะเป็นหน่วยงานหลักของธุรกิจ Infrastructure Services ภายใต้บริษัท Smile Interactive

อนึ่ง ในการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง 2 ประการ คือ ชื่อที่อยู่ของบริษัท และ ช่องทางการชำระเงินทางบัญชีธนาคาร โดยท่านสามารถดูได้จากข้อมูลที่ได้รับจากอินวอยซ์และอีเมล์แจ้งชำระเงิน ส่วนการชำระเงินผ่านระบบด้วยบัตรเครดิต จะยังคงชำระผ่านระบบได้เช่นเดิม

พวกเราเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราสามารถให้บริการกับลูกค้าทุกท่านได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้ HostPacific.com สามารถออกนวัตกรรมการบริการใหม่ๆ ได้ขอบเขตที่กว้างกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อกับเราทางช่องทางบริการเดิมได้ตลอดเวลา

 


 

It is our pleasure to inform you of our exciting change. Starting February 1, 2017, HostPacific.com will become a part of Smile Interactive Company Limited.

Smile Interactive is a leading Mobile & Digital Media company that has been in business over 10 years. The company has been well regarded by its customers, partners, as well as all the telecom operators, as a well-managed visionary company. The company has grown several folds during the past few years.

HostPacific.com and Smile Interactive have been working together since their early days. HostPacific’s platform has been the underlying infrastructure that supports Smile Interactive’s growing customer base, now in the millions, since the beginning.

The change is just the name but please rest assured that all of us, management and staff, at HostPacific.com will be continuing to giving you the best services you can always expect from us.

We are trying to minimise the changes that will touch our customer’s experience, but there is one single change to the customers who are paying us through banks. You will see our new (Smile Interactive’s) bank accounts information from the invoices and email starting the 1st of February. Credit card payment can be done the same way through our web sites. All communication channels, including email and phone numbers, remain the same.

We believe this is the change to make our services “great”. Make them better. Give you broader services, and faster. All of this for a 4.0 destination that we are moving toward.

For any inquiries, please contact us via your usual channels. We will always be there.

Thank you!
HostPacific.com