ติดตั้งซอฟท์แวร์ (LEMP Stack) และจัดการ Virtual Machine (Cloud Server, CloudNode, CloudNode-M) ด้วย VPSSIM

วันนี้เรามีวิธีการแสนง่ายในการจัดการ virtual machines ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Server, CloudNode/-M ด้วยการใช้ VPSSIM เป็นเครื่องมือในการติดตั้ง Nginx+PHP-FPM+MariaDB ซึ่งเป็น High Performance Linux Service Stack และยังช่วยในการจัดการ Virtual Host อย่างง่ายดายอีกด้วย เรียกว่า ลงตัวนี้ตัวเดียวจบ.

คุณสมบัติโดดเด่นของ VPSSIM

 • สามารถติดตั้งได้ ด้วยชุดคำสั่งเพียงบรรทัดเดียว
 • ลงซอฟท์แวร์ระบบ (LEMP stack) รวมทั้งรองรับการติดตั้ง SSL (https)
 • สามารถเลือกติดตั้ง PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6 และสามารถเปลี่ยน version หลังจากที่มีการติดตั้งไปแล้วได้
 • มีส่วนการ backup ข้อมูลและ config
 • มี PHPMyAdmin มาพร้อมสำหรับจัดการ Database รวมทั้งสามารถ upgrade version ได้
 • สามารถใช้งาน ส่วนการรักษาความปลอดภัย จากตรวจสอบ DDoS, Block IP DoS รวมทั้งคุม CSF Firewall ได้
 • ฟรี

ข้อเสีย

 • ต้องใช้งาน VPSSIM ผ่าน console ไม่สามารถทำผ่านหน้า web management
 • ผู้ดูแลระบบ ควรมีความรู้พื้นฐานสำหรับการใช้งาน Linux แต่ไม่ต้องชำนาญระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • เหมาะกับการนำมาใช้งาน Web server, Database server และ FTP เท่านั้น (ไม่มีส่วนจัดการ Mail server และ Name server)

สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนที่จะดำเนินการคือ

 • CentOS 6 หรือ 7
 • Cloud server หรือ CloudNode ที่จะรันระบบนี้ควรมี RAM อย่างน้อย 512 MB
 • ผู้ติดตั้งต้องมีสิทธิ์ root ของระบบ

การติดตั้ง

สำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง เพียง run คำสั่งเดียวนี้เท่านั้น

[root@site2 ~]# yum -y install wget && wget https://vpssim.com/install && 
chmod +x install && ./install

รอจนกระทั้งแสดง Output ตามด้านล่าง ก็กดเมนูเพื่อทำงานต่อไป

=========================================================================
VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM
=========================================================================
VPSSIM Setup Menu
=========================================================================
Please choose PHP version
=========================================================================

1) PHP 5.6
2) PHP 5.5
3) PHP 5.4
4) Exit

Type in your choice: 2

เลือก PHP ที่ต้องการใช้งาน กรณีนี้ทดสอบเลือก PHP 5.5 ดังนั้น กด 2 และกด Enter โปรแกรมจะทำการตรวจสอบ dependencies ที่เกี่ยวข้อง โหลดซอฟท์แวร์มาลง และติดตั้งจนเรียบร้อย

==========================================================================
We Will Check Your Server's Parameters For Installing Properly
==========================================================================
Server's Parameters:
---------------------------------------------------------------------------

VPS Type: xen
CPU Type:  Intel(R) Xeon(R) @ 3.30GHz
CPU Core: 1
CPU Speed:  3300.022 MHz

Memory: 816 MB
Swap: 1023 MB
Disk: 8.8G
IP: 192.168.0.11

---------------------------------------------------------------------------
Fill Out Your Information:
===========================================================================

Please Don't Type In Subdomain, Type In The Domain Only !

===========================================================================

Type In Your Domain [ENTER]: example.com
Type In Phpmyadmin Port [ENTER]: 33000

#ใส่ค่า domain ที่ต้องการใช้งานสำหรับ server นี้ และ port สำหรับใช้งาน PhpMyAdmin

Information You Have Filled:
=========================================================================
Your Domain: example.com
-------------------------------------------------------------------------
Phpmyadmin Port: 33000
-------------------------------------------------------------------------
PHP Version: 5.5
=========================================================================

Information Provided Is Accurate ? [y/N] y

------

=========================================================================
Must Remember (When Setup finished):
=========================================================================
Link phpmyadmin: http://192.168.0.11:33000
-------------------------------------------------------------------------
Link view VPS status: http://sim.192.168.0.11:33000/bb4ff0
=========================================================================
If you pointed sim.example.com to 192.168.0.11
-------------------------------------------------------------------------
Link Phpmyadmin (II): http://sim.example.com:33000
-------------------------------------------------------------------------
Link view VPS status (II): http://sim.example.com:33000/bb4ff0
=========================================================================

Command to call VPSSIM menu: vpssim

-------------------------------------------------------------------------

Only sim.example.com added to VPS, so you have to go to VPSSIM menu

-------------------------------------------------------------------------
Use [Add website & Code] functions to add example.com to VPS !
=========================================================================

Press [Enter] to continue …

-----

=========================================================================
Set Root Password MySQL  ...
=========================================================================

Press [ENTER] to continue setup
Press [ENTER] to set password for user root MySQL

Password: *ใส่ password ที่ต้องการกำหนดสำหรับ user root เพื่อใช้งาน mysql*
Retype Password: *ใส่ค่า password อีกครั้ง*

Update password successful !

#ใส่ ค่า password สำหรับ user root ของ mysql

=========================================================================
VPSSIM have completed the installation process...
=========================================================================
Manage info saved in: /home/VPSSIM-Setup-info.txt
=========================================================================
VPS reboot is complete, access 192.168.0.11 to check in your browser!
=========================================================================
VPS will automatically restart after 3 seconds....
=========================================================================

Connection to 192.168.0.11 closed by remote host.
Connection to 192.168.0.11 closed.

เมื่อการติดตั้งทุกอย่างเสร็จสิ้น ระบบจะ restart หนึ่งครั้ง

SSH เข้าเครื่องผ่าน shell ด้วย user : root

ข้อมูลการเข้าถึงระบบนส่วนต่างๆ ที่เพิ่งติดตั้งไป สามารถดูได้จากไฟล์ /home/VPSSIM-Setup-info.txt

หากต้องการใช้งานให้ run คำสั่ง vpssim

จากตัวอย่างต่อไปนี้ จะทดสอบสร้าง Website โดยใช้งาน WordPress

[root@site2 ~]# vpssim
=========================================================================
VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM
=========================================================================
VPSSIM Menu
=========================================================================

1) Add Website & Code        11) Cronjob Manage
2) Remove website            12) CSF Firewall Manage
3) Backup code & Config      13) IPtables Firewall Manage
4) Check & Block IP DOS      14) Setup SSL (https)
5) Database Manage           15) Download Log file
6) PhpMyadmin Manage         16) Tools - Addons
7) Zend OPcache Manage       17) Upgrade / Downgrade PHP
8) Google pagespeed Manage   18) Server Status
9) Memcached Manage          19) Update VPSSIM
10) Swap Manage               20) Exit

Type in your choice: 1

=========================================================================
Add Website + Code
=========================================================================

1) Add Website                   6) Add website + Wikicode
2) Add website + CODE Blog       7) Add Park Domain
3) Add website + CODE Forum      8) Add Redirect Domain
4) Add website + CODE Gallery    9) List Website Running
5) Add website + CODE Shop      10) Exit
Type in your choice(10-Exit): 2

=========================================================================
Add Website + Code Blog
=========================================================================

1) Add Website + WordPress       8) Add Website + Lifetype
2) Add Website + Textpattern     9) Add Website + Joomla
3) Add Website + Serendipity    10) Add Website + Drupal 7
4) Add Website + Pligg-CMS      11) Add Website + Drupal 6
5) Add Website + Pivotx         12) Add Website + Chyrp
6) Add Website + PHP-NUKE       13) Add Website + B2evolution
7) Add Website + Nibbleblog     14) Exit

Type in your choice (14-Exit): 1

=========================================================================
Add Website + Lastest WordPress code
-------------------------------------------------------------------------
You can install wordpress after add domain to VPS
=========================================================================

Type in the domain you want to add [ENTER]: wpsite2.example2.com

# ใส่ชื่อ domain ที่ต้องการติดตั้ง กด Enter และรอการดำเนินการ
# เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะแจ้งรายละเอียดของ website

=========================================================================
wpsite2.example2.com is added to server successfully
-------------------------------------------------------------------------
Wordpress has been downloaded to /home/wpsite2.example2.com/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Database auto created by VPSSIM for wpsite2.example2.com :
-------------------------------------------------------------------------
Database: wpsite2_example2_com_7d
User name: df0599d09341
Password: faa355d6b2bfd3f8a
-------------------------------------------------------------------------
Database's information saved in: /home/DBinfo.txt

หากมีการชี้ domain wpsite2.example2.com มาที่ server แล้ว ก็ดำเนินการติดตั้ง WordPress ผ่านหน้าเว็บของ WordPress ได้ต่อไป

VPSSIM ยังช่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญกับผู้ดูแลระบบได้อีก เช่น

ตรวจสอบ Server status ในขณะนั้นๆ

=========================================================================

VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM

=========================================================================

VPSSIM Menu

=========================================================================

1) Add Website & Code        11) Cronjob Manage

2) Remove website            12) CSF Firewall Manage

3) Backup code & Config      13) IPtables Firewall Manage

4) Check & Block IP DOS      14) Setup SSL (https)

5) Database Manage           15) Download Log file

6) PhpMyadmin Manage         16) Tools - Addons

7) Zend OPcache Manage       17) Upgrade / Downgrade PHP

8) Google pagespeed Manage   18) Server Status

9) Memcached Manage          19) Update VPSSIM

10) Swap Manage               20) Exit

Type in your choice: 18

# ใส่ค่า 18 และกด Enter  ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ณ.ขณะนั้น

=========================================================================

Server Status

=========================================================================

PHP version: 5.5.22

PHP status: Running

Nginx status: Running - Ram usage: 8.03907 Mb

MariaDB status: Running - Ram usage: 64.3555 Mb (Include cache)

-------------------------------------------------------------------------

PhpmyAdmin Link: On

-------------------------------------------------------------------------

Zend Opcache: Enable

Memcached status: Running

-------------------------------------------------------------------------

CSF Firewall: Not install

=========================================================================

Connections to 80 Port: 0

=========================================================================

VPS Uptime: 22:26  1 - CPU Load Average: 0.05

RAM Using: 210.336 MB

Swap: 1023 MB - Swap free: 1023 MB

=========================================================================

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลด VPSSIM มาลองใช้งานฟรีๆ ได้จากเว็บ https://vpssim.com/

บริการ Virtual machine ต่างๆ ของ HostPacific เช่น CloudNode (เริ่มต้นเพียงชม.ละ 0.75 บาท), CloudNode-M (เริ่มต้นเพียงเดือนละ 450 บาท) หรือ Enterprise Cloud Server (เริ่มต้นเดือนละ 900 บาท) สามารถใช้งาน VPSSIM ได้ทุกแพลน