ผู้ใช้งานระบบ Linux ที่ใช้งาน Command Terminal มือใหม่ อาจพบกับปัญหาเกี่ยวกับการค้นหา File ต่างๆ ซึ่งเราจะค้นหายังไง คำสั่งใช้งานแบบใดบ้าง วันนี้เรามาดูวิธีการใช้งาน FInd Command กัน

คำสั่ง Linux find เป็นหนึ่งใน โปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่สำคัญที่ ใช้บ่อย ในระบบปฏิบัติคำสั่ง find ใช้เพื่อค้นหาและค้นหารายการไฟล์และไดเร็กทอรี่ตามเงื่อนไข คำสั่ง find มีตัวเลือกมากมาย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากคำสั่งนี้ได้ในช่วงเวลาที่หลากหลาย ช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาไฟล์ตามเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงสิทธิ์ ผู้ใช้ กลุ่ม ประเภทไฟล์ วันที่ ขนาด และพารามิเตอร์อื่นๆ

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอตัวอย่าง Find Commands ใน Linux ที่ใช้บ่อย  เราได้แบ่งส่วนนี้ออกเป็น 5 ส่วน ครอบคลุมการใช้งานคำสั่ง find ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

 

ส่วนที่ 1 – คำสั่งค้นหาพื้นฐานสำหรับการค้นหาไฟล์ที่มีชื่อ

1.1 ค้นหาไฟล์โดยใช้ชื่อในไดเรกทอรีปัจจุบัน

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่มีชื่อ scq.txt ในไดเร็กทอรีการทำงานปัจจุบัน

find . -name scq.txt

1.2 ค้นหาไฟล์ภายใต้โฮมไดเร็กทอรี

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดภายใต้ ไดเร็กทอรี /homeด้วยชื่อ scq.txt

find /home -name scq.txt

1.3 ค้นหาไฟล์โดยใช้ชื่อและละเว้นตัวพิมพ์

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่มีชื่อว่า scq.txt และมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในไดเร็กทอรี/home

find /home -iname scq.txt

1.4 ค้นหาไฟล์ PHP ทั้งหมดในไดเร็กทอรี

ค้นหา ไฟล์ php ทั้งหมด ในไดเร็กทอรี

find . -type f -name “*.php”


ส่วนที่ 2 – ค้นหาไฟล์ตามสิทธิ์

2.1 ค้นหาไฟล์ที่มีสิทธิ์ 777

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่มีสิทธิ์777

find . -type f -perm 0777 -print

2.2 ค้นหาไฟล์ที่ไม่มีสิทธิ์ 777

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดโดยที่ไม่มีสิทธิ์777

find / -type f ! -perm 777


ส่วนที่ 3 – ค้นหาไฟล์ตามเจ้าของ

3.1 ค้นหาไฟล์ทั้งหมดตาม User

เพื่อค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้ jak ภายใต้ไดเร็กทอรี/home

find /home -user jak

3.2 ค้นหาไฟล์เฉพาะของ User

หากต้องการค้นหาไฟล์.txt ทั้งหมดของผู้ใช้ jak ภายใต้ไดเร็กทอรี/home

find /home -user jak -iname “*.txt”


ส่วนที่ 4 – ค้นหาไฟล์และไดเรกทอรีตามวันที่และเวลา

4.1 ค้นหาไฟล์ที่แก้ไขในช่วง 7 วันล่าสุด

เพื่อค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่ถูกแก้ไข เมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

find / -mtime 7

4.2 ค้นหาไฟล์ที่แก้ไขใน 10 นาที ที่ผ่านมา

เพื่อค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่ถูกแก้ไขใน 10 นาที ที่ผ่าน มา

find / -mmin -10

(ไม่สามารถแนบภาพประกอบได้เนื่องจากมีไฟล์เป็นจำนวนมาก)

 

ส่วนที่ 5 – ค้นหาไฟล์และไดเรกทอรีตามขนาด

5.1 หากต้องการค้นหา ไฟล์ ขนาด 10MB ทั้งหมด

ค้นหาไฟล์ขนาด 10MB

find / -size 10M

5.2 ค้นหาไฟล์ที่มีขนาดระหว่าง 20MB – 50MB

เพื่อค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่า 20MB และน้อยกว่า 50MB

find / -size +20M -size -50M

 

HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่านครับ