บริษัทได้พัฒนาขีดความสามารถของ MySQL Cloud DB (MySQL Cluster) ด้วยการเพิ่มโหนดให้ทำงานควบคู่กันใน 2 data centers ในกรุงเทพ ซึ่งนอกจากโหนดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้รองรับการทำงานได้ดีขึ้นแล้ว การทำงานใน 2 data centers ยังเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน HA (High Availability) ได้อีกเท่าตัวด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มจำนวน backup copy ของข้อมูล หน่วยความจำ และขนาด storage เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นตามลำดับอีกด้วย

ท่านที่สนใจบริการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดบริการนี้ได้จาก MySQL Cloud Database

HostPacific.com


We’d like to share our completion of recent MySQL Cloud Database expansion into 2 data centers. The additional nodes in the second data center (both in Bangkok) will *double* the HA (High Availability) property of this service. Not only that we’ve also enlarged memory and storage capacity on all nodes to be on top of the increased usage of this service as well.

Our customers should start to see a better throughput from today onward.

If you are interested in learning more about this service, please see here.

HostPacific.com