ตั้งแต่เวลา 01:05 ของเช้าวันที่ 13 เมษายน ระบบไฟฟ้าและสำรองไฟ UPS ของศูนย์ข้อมูล CSLoxinfo (The Cloud) ที่บริษัทใช้งานอยู่ได้เกิดความเสียหาย ทำให้ไฟในศูนย์ข้อมูลนั้นดับทั้งระบบ

ทางศูนย์ข้อมูลได้แก้ไขระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานเมื่อเวลาประมาณ 08:00 แต่ในช่วงต้นระบบไฟฟ้าไม่เสถียร ทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหายบางส่วน โดยเฉพาะ switch หลักภายใน เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 16:00 และทยอยตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ Cloud service จนพบว่าไม่มีข้อมูลเสียหาย จึงทยอยเปิดระบบกลับมาจนครบสมบูรณ์ในเวลาประมาณ​ 17:40

ทางบริษัทต้องขออภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างสูง

HostPacific.com

Link to: CSLoxinfo incident

Event logs:
17:40 13/04/22 | All systems are now operational without any data loss in the cloud service
17:20 13/04/22 | Systems are partially online; we are working on the rest
16:00 13/04/22 | Start investigating data content within the cloud platform
15:40 13/04/22 | Most network is back online, but cloud service is still paused to prevent data loss
13:00 13/04/22 | Replacing other network equipments
11:00 13/04/22 | Replacing core network equipments
09:00 13/04/22 | Power resumes normally but network hardware failures detected
07:00 13/04/22 | Power is now up but we still detected intermittent power outage
05:00 13/04/22 | Notified from IDC of the repair & replacement progress
02:00 13/04/22 | Notified from IDC about their power & UPS system failure
01:05 13/04/22 | Outage detected