ในบทความนี้เรามาต่อจากบทความก่อนหน้า (‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1) กับตัวอย่างคำสั่ง ps อีก 14 คำสั่ง

แสดงรายการ process แบบ threads

17) เมื่อต้องการแสดงค่า threads ทั้งหมดของ process ให้เพิ่ม -H ตามท้าย ซึ่งจะแสดงผล LWP (light weight process) และ NLWP (number of light weight process)

แสดงรายการแบบกำหนดรูปแบบเอง

ใช้ option -o หรือ -format ช่วยในการสร้างรูปแบบตามที่ต้องการแสดงผล

18) แสดง format specifiers ทั้งหมด โดยเพิ่ม L ตามท้าย

19) แสดง PID, PPID,USER และคำสั่งของ process

20) รูปแบบที่กำหนดเองให้แสดง file system group, nice value, start time และ elapsed time

21) ค้นหา process โดยใช้ PID

แสดงรายการ process แบบ parent และ child

22) แสดง process แบบเจาะจงตามชื่อ โดยเพิ่ม option -C นอกจากนี้จะแสดง process แบบ child ทั้งหมด

23) กำหนดแสดง process ของ PID ที่เรียกใช้ httpd

24) ตรวจสอบเวลาดำเนินการของ process httpd

25) ตรวจสอบเวลาดำเนินการของ process ftpd

แสดงรายการ process เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาของระบบ Linux

หากพบว่าระบบของเราทำงานช้าผิดปกติ เราสามารถแก้ไขปัญหาบางส่วนของระบบได้ดังนี้

26) แสดง top process ที่ทำงานใช้ RAM และ CPU มากในระบบ Linux

27) สำหรับการ kill process ของ Linux หรือ process ที่ใช้งาน CPU สูง

ขั้นแรกให้หา PID ของ process

จากนั้น kill process ทิ้งทันที

แสดงข้อมูลความปลอดภัย

28) แสดง security context

29) รูปแบบที่เรากำหนดเอง

แสดงรายการ process แบบ real-time

30) คำสั่งสุดท้ายของ ps ที่จะใช้แสดงแบบ real-time โดยเพิ่มคำสั่ง watch ไว้ข้างหน้า

สำหรับคำสั่ง ps ทั้ง 30 คำสั่งนี้ จะเป็นเพียงแสดงข้อมูลทางด้านสถิติ ทั้งนี้แนะนำให้ใช้คำสัง top , htop ควบคู่ในการใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ทาง HostPacific หวังว่าคำสั่งในบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้คำสั่งในการปรับประสิทธิภาพ Server ต่อไป