เตือนอีเมล์ปลอม

Access To Your Account Suspended , Your Hosting Cpanel Stop After 12 Hours
We Have Security Masseur About Your Cpanel And Your Site We Need To Verify Your Account
You Have 12 Hours to Verify Your Account , After 12 Hours Your Account Will Be Removed And We Will Not Able To Back It
To Verify Your Account And Stop The Remove And Suspended, Please Visit The Following Link:
[Link removed]
be aware you must verify your cpanel account before 12 hours

บริษัทได้รับทราบถึงอีเมล์ปลอมที่มีข้อความตามตัวอย่างด้านบน ซึ่งประสงค์ให้ท่านกด Link โดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบบัญชี cPanel โดย Link ดังกล่าวโยงไปยังเว็บอื่นซึ่งไม่ใช่ HostPacific หรือ cPanel

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าอีเมล์ดังกล่าวเป็นอีเมล์ปลอมแปลง ทั้ง HostPacific และ cPanel มิได้มีการส่งอีเมล์นี้ไปยังท่านแต่อย่างใด และหากท่านได้รับอีเมล์ต้องสงสัยลักษณะนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและระมัดระวัง

HostPacific.com


We have been made awared of a phishing email that contains the content as displayed above. Neither HostPacific nor cPanel has sent out email such as this one. It is a phishing email that may lead to your password collection and, in some case, a system compromise.

Please be aware of email such as this, or other similar cases.

HostPacific.com