เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Apple ได้ออกประกาศว่า นับจากวันที่ 1 กันยายน 2563 (2020) เป็นต้นไป จะจำกัดความเชื่อถือของ SSL certificate บน Safari browser ไว้ที่ไม่เกิน 1 ปี นั่นหมายความว่า หากผู้ใช้ Safari (รวมถึง iPhone) เข้าเว็บไซต์ที่มีอายุ SSL certificate เกินกว่า 1 ปี อาจปรากฏสัญลักษณ์เตือนว่า SSL cerfificate ของเว็บนี้ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่ต้องการ

ดังนั้น HostPacific จึงจะจำกัดอายุของ SSL certificate เหลือแค่ไม่เกิน 1 ปี สำหรับการสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

ในระหว่างนี้ SSL certificate อายุมากกว่า 1 ปีที่ออกและติดตั้งก่อน 1 กันยายน จะยังได้รับความเชื่อถืออยู่เช่นเดิม การติดตั้ง SSL certificate ใหม่ในแต่ละรอบ มีงานที่ผู้ดูแลเว็บหรือผู้ดูแลระบบต้องทำ หาก SSL certificate ของท่านใกล้หมดอายุ ท่านยังสามารถซื้อและติดตั้ง certificate ยาวกว่า 1 ปีได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้