Command เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล Server (Linux) – Part 2

ในบทความนี้เราจะขอต่อยอดจากบทความก่อนหน้า ( Command เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล Server (Linux) – Part 1) ซึ่งในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน Server (Linuux) ระดับ Admin หรือผู้ที่สนใจ โดยจะเป็นการอธิบายถึงรูปแบบการใช้งานของคำสั่งต่างๆ...

Command เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล Server (Linux) – Part 1

การจัดการ Server (Linux) ผู้ดูแลจะต้องมีทักษะและความเข้าใจ ซึ่งแต่ละคำสั่งล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หลายท่านอาจเคยลองใช้งานกันมาบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะรวบรวมคำสั่งเบื้องต้น และอธิบายวิธีการใช้งานง่ายๆ สำหรับผู้ดูแล server ที่ยังไม่มีประสบการณ์ cd...

‘PS Command’ สำหรับ Linux Process Monitoring – Part 1

ps (processes status) เป็นคำสั่งที่ใช้ดูการประมวลผลต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ ในบทความนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างคำสั่ง ps ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ process ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ Linux โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 16 คำสั่งดังนี้ แสดงรายการ process...